Samostatná výstava umelca pri príležitosti jeho životného jubilea. V piatok (21.7.) o 17:00 predstavia nový katalóg k výstave Milan Mikula Predobraz – stopové prvky.

„Žijeme v súvislostiach, ktorých význam je pre nás bez určitej snahy len ťažko vystopovateľný.“

V súčasnosti nefunkčná časť priestorov výroby granulátu a zvlákňovania bývalej továrne na výrobu umelých vlákien Slovenský hodváb v Senici sa stala dejiskom osobitej akcie výtvarníka Milana Mikulu. Výstava Predobraz – Stopové prvky v Záhorskej galérii Jána Mudrocha je prenesením vizuálnych výstupov z tejto akcie, odvrstvených fragmentov nefunkčného a zdevastovaného priestoru, povýšených na objekty umenia. Zámerom je prenesenie atmosféry pôvodného priestoru do priestoru galérie s dôrazom na efemérny charakter pamäte a na vnímanie neúprosného faktu erózie cez odkrývanie časových nánosov. Milan Mikula zaznamenáva fragmenty, pozostatky, stopy, vrstvy a nánosy priemyselného objektu autorskou metódou ich snímania a odkrývania. Vytvára akýsi záznam života (alebo obdobia funkčnosti) daného objektu formou odvrstvovania vybraných častí stien, podláh a zaujímavých výsekov z priestoru metódou „archeologického“ odkrývania naukladaných „kultúrnych vrstiev“.

„Objekty sa prenesením stávajú samostatne žijúcimi abstraktnými, poloabstraktnými obrazmi (predobrazmi). Neúprosný proces erózie pokračuje na nich samotných.“

Akcia Milana Mikulu nesie v sebe prvky recesie, na jednej strane je absurdnou polemikou s hromadením produktov či zážitkov a úvahou o budovateľskom megalomanstve a pseudopokroku postavenom na vyprodukovaní čoraz väčšieho množstva výrobkov „nevyhnutne“ potrebných na prežitie a plnohodnotné precítenie života. Na druhej strane sa zaoberá syzifovskou snahou vygenerovať a zachovať čo najviac zo stôp, ktoré po sebe zanechávame. Ich výber však nie vždy reprezentuje situácie a objekty hodné zachovania a vážnosti a naopak vyzdvihuje komerčné, bulvárne aktivity a produkty.

„Základnou a zaručenou súčasťou a vyústením evolúcie je erózia.“

Autori, titul výstavy: Milan Mikula: Predobraz – Stopové prvky
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3
Kurátorka: Mária Beňačková Rišková
Otvorenie výstavy: 9.06. (piatok) 2023 o 17.00
Trvanie výstavy: 09.06. (piatok) 2023 – 23.07. (nedeľa) 2023


.

Radosť počúvať Trnavské rádio 09/23