Samostatná výstava umelca pri príležitosti jeho životného jubilea. V piatok (21.7.) o 17:00 predstavia nový katalóg k výstave Milan Mikula Predobraz – stopové prvky.

„Žijeme v súvislostiach, ktorých význam je pre nás bez určitej snahy len ťažko vystopovateľný.“

V súčasnosti nefunkčná časť priestorov výroby granulátu a zvlákňovania bývalej továrne na výrobu umelých vlákien Slovenský hodváb v Senici sa stala dejiskom osobitej akcie výtvarníka Milana Mikulu. Výstava Predobraz – Stopové prvky v Záhorskej galérii Jána Mudrocha je prenesením vizuálnych výstupov z tejto akcie, odvrstvených fragmentov nefunkčného a zdevastovaného priestoru, povýšených na objekty umenia. Zámerom je prenesenie atmosféry pôvodného priestoru do priestoru galérie s dôrazom na efemérny charakter pamäte a na vnímanie neúprosného faktu erózie cez odkrývanie časových nánosov. Milan Mikula zaznamenáva fragmenty, pozostatky, stopy, vrstvy a nánosy priemyselného objektu autorskou metódou ich snímania a odkrývania. Vytvára akýsi záznam života (alebo obdobia funkčnosti) daného objektu formou odvrstvovania vybraných častí stien, podláh a zaujímavých výsekov z priestoru metódou „archeologického“ odkrývania naukladaných „kultúrnych vrstiev“.

Záhorácke rádio 2024 01

„Objekty sa prenesením stávajú samostatne žijúcimi abstraktnými, poloabstraktnými obrazmi (predobrazmi). Neúprosný proces erózie pokračuje na nich samotných.“

Akcia Milana Mikulu nesie v sebe prvky recesie, na jednej strane je absurdnou polemikou s hromadením produktov či zážitkov a úvahou o budovateľskom megalomanstve a pseudopokroku postavenom na vyprodukovaní čoraz väčšieho množstva výrobkov „nevyhnutne“ potrebných na prežitie a plnohodnotné precítenie života. Na druhej strane sa zaoberá syzifovskou snahou vygenerovať a zachovať čo najviac zo stôp, ktoré po sebe zanechávame. Ich výber však nie vždy reprezentuje situácie a objekty hodné zachovania a vážnosti a naopak vyzdvihuje komerčné, bulvárne aktivity a produkty.

„Základnou a zaručenou súčasťou a vyústením evolúcie je erózia.“

Autori, titul výstavy: Milan Mikula: Predobraz – Stopové prvky
Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3
Kurátorka: Mária Beňačková Rišková
Otvorenie výstavy: 9.06. (piatok) 2023 o 17.00
Trvanie výstavy: 09.06. (piatok) 2023 – 23.07. (nedeľa) 2023


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024