Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spravuje 520 km ciest II. a III. triedy, 127 mostov a dva cyklomosty. Napriek tomu, že je najmenším zo všetkých krajov, má najviac dopravne zaťaženú cestnú sieť.

Cesta Malacky – Pernek

Preto župa pristúpila ku komplexným rekonštrukciám. Cesty neláta, ale opravuje ich modernými technológiami, vďaka ktorým sú opravené cesty kvalitnejšie, trvácnejšie a bezpečnejšie.

„Na tento rok sme mali v pláne komplexne zrekonštruovať až 55 kilometrov ciest II. a III. triedy. Aktuálne máme hotových 14 úsekov, šesť sa realizuje a tri úseky nás ešte čakajú. V prácach budeme pokračovať, nakoľko by sme radi mali zrekonštruovanú a kvalitnú a bezpečnú cestnú sieť,“ vyjadril sa predseda BSK Juraj Droba.

Od roku 2021, kedy BSK prebral 100 % kontrolu nad cestárskou spoločnosťou, Správa ciest BSK rozbehla viaceré komplexné rekonštrukcie. V rokoch 2021 až 2023 zrekonštruovala 51 úsekov ciest v celkovej dĺžke takmer 100 km.

Záhorácke rádio 2024 01

Stavebne ukončená je aj rekonštrukcia dvoch úsekov na ceste II/503 Pezinok – Pernek na horskom priechode Pezinská Baba v celkovej dĺžke osem kilometrov, ktoré sa robili technológiou recyklácie za horúca. Momentálne sa dorába ešte nové zvislé trvalé dopravné značenie.

V priebehu júla až septembra plánuje správca župných komunikácií realizovať rekonštrukciu ďalších troch kilometrov na úsekoch II/503 – Malacky križovatka centrum a II/501 – Lozorno – od križovatky s cestou I/2 vrátane celého intravilánu obce Lozorno. Do konca roka pribudne ešte asi kilometrový úsek ciest II/501 – Plavecký Mikuláš – hranica BSK/TTSK.

V procese je aj oprava šiestich mostov v stavebnotechnickom stave VI. – veľmi zlý.

Prebiehajúce práce na mostoch:

  • M6273 – II_503 – 013 Most cez potok v Misiarskej doline – Pezinská Baba
  • M7277 – II_503 – 027 Most cez potok Malina – Jakubov

Pripravované práce na mostoch:

  • M2485 – III_002050 – 001 nad diaľnicou D2 – v obci Závod
  • M3844 – III_002032 – 002 Nadjazd nad D2 za obcou Veľké Leváre

Celkovo sa pripravuje a počas roka 2023 bude zrealizovaná diagnostika a projekčný návrh opráv pre deväť mostov s následnou realizáciou v roku 2024.

Aj plán rekonštrukcií na rok 2024 je optimistický. V pláne je rekonštrukcia viacerých úsekov ciest II.tried:

  • II/501 – Kuchyňa
  • II/501 – Rohožník – Sološnica – Plavecké Podhradie – Plavecký Mikuláš
  • II/503 – Záhorská Ves – hranica SR/A

.

BM: Festival Záhrad