Mesto Senica pristúpilo k zmenám v regulácii vonkajšej reklamy na svojom území. Hlavným cieľom je vytvoriť estetický verejný priestor a zároveň umožniť podnikom prezentovať svoje služby efektívne a v rámci určitých pravidiel.

Novinky zahŕňajú určité špecifikácie pre umiestňovanie a vzhľad reklám, ako je ich tvar, veľkosť a kompozícia. Regulácie tiež zahŕňajú rôzne typy reklám, ako sú informačné značky, prenosné reklamné stojany (tzv. “áčka”), plagátovacie plochy a iné.

Plocha draka Knihy.Zahori

Mesto je rozdelené do štyroch zón pre umiestňovanie reklám. V centre mesta sú podmienky najprísnejšie, zatiaľ čo v poslednej zóne, ktorá zahŕňa lokality mimo hraníc zastavaného územia, sú pravidlá najvoľnejšie.

Pridané sú aj bezpečnostné regulácie, ako je napríklad zakázané umiestňovanie reklám v koridore dopravného značenia. Nové pravidlá tiež zakazujú používanie LED obrazoviek, projektorov alebo svetelných obrazoviek v obytných zónach. Každá reklamná stavba musí byť označená tak, aby bolo možné identifikovať jej vlastníka.

Regulácia reklamy v meste Senica podľa ÚPN č. 09

Tieto zmeny a doplnky územného plánu nadobudli platnosť 10. mája 2023. Akékoľvek porušenie týchto pravidiel môže byť kvalifikované ako priestupok, za ktorý môže byť uložená pokuta. Mesto teda vyzýva všetkých majiteľov pozemkov a budov, aby upravili svoje reklamné, informačné a propagačné zariadenia tak, aby zodpovedali novým pravidlám.

Viac o regulácií na webe ↵ mesta Senica.


.
Toto je čítané

Na brehu Moravy pri Malých Levároch vracajú život mokradiam

Zintenzívnením poľnohospodárskej činnosti a nadmerným obhospodarovaním krajiny najmä po 2. svetovej vojne,…

BM: Ustekana sobota