V Malackách pokračuje výstavba novej cyklotrasy, ktorá má z mesta spraviť ideálnu destináciu pre cyklistov. Primátor mesta Juraj Říha informoval o aktuálnom priebehu prác na cyklotrase Partizánska – Cesta mládeže.

Foto: FB Juraj Říha

Cyklotrasa, ktorá je dlhá 2.6 kilometra, tvorí druhú hlavnú mestskú diagonálu a je súčasťou ambiciózneho plánu Malaciek stať sa priateľským mestom pre cyklistov. “Celé dielo je náročné nielen po finančnej, ale aj technickej stránke. Výsledok však bude zaisto stáť za to,” uviedol primátor Říha.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia dotknutých ulíc. Partizánska ulica dostane nové kolmé parkovisko a bude sa rekonštruovať teleso cesty s novým asfaltovým povrchom. Ulice Ľuda Zúbka, Veľkomoravská a Námestie SNP sa dočkajú rekonštrukcie chodníkov, verejného osvetlenia, asfaltových vozoviek a parkovísk. Aj Mierové námestie bude mať nové chodníky a osvetlenie.

Tento plán je súčasťou širšej iniciatívy mesta, ktorá zahŕňa vytváranie bezpečných a oddelených cyklotrás, a tak poskytuje obyvateľom zdravý a ekologický spôsob dopravy.

Mesto Malacky sa tým pádom stáva lídrom v budovaní cyklotrás v regióne.


.

20 rokov