Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pravidelne na Záhorí kontroluje kvalitu vôd prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk. Na Gazárke v Šaštíne Strážoch je nevyhovujúca voda a neodporúča sa kúpanie.

Jazero Oširíd Sekule Ilustračné foto: Jakub Matejovič, Záhorí.sk

Výsledky kontroly potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

  • Štrkovisko Sekule
  • Štrkovisko Gbely Adamov
  • RO Kunovská priehrada Sobotište
Plocha draka Knihy.Zahori

Farba nespĺňala odporúčanú hodnotu na vodných plochách Plavecký Štvrtok a Malé Leváre. Ukazovatele: nasýtenie vody kyslíkom, farba a celkový fosfor patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných platných ukazovateľov kvality vody na kúpanie.

Z dôvodu prekročenia zdravotne významného mikrobiologického ukazovateľa je voda na kúpanie nevyhovujúca a neodporúča sa kúpanie v Gazárke Šaštín Stráže (odber zo dňa 19.6.2023). Na tejto vodnej ploche bolo zistené premnoženie cyanobaktérií a nevyhovujúca biologická kvalita vody na kúpanie.


.
Toto je čítané

Čo prináša 16. číslo Záhoráka

16. číslo najčítanejšieho regionálneho týždenníka opäť prináša udalosti zo Záhoria, ktoré stoja…

BM: Ustekana sobota