V rámci projektu obnovy pôvodného parku pri Múzeu Senica sa v súčasnosti realizujú viaceré vodozádržné opatrenia na zlepšenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

foto Senica.sk

Ako doplnila, projekt realizuje spoločnosť Hílek. “S projektom sme mali drobné problémy, pretože prvá spoločnosť, ktorá vysúťažila zákazku, prišla s požiadavkami na navýšenie prác, a to až o 40 percent, čo sme nemohli akceptovať, preto bola zmluva ukončená a následne sme vyhlásili novú súťaž,” informoval primátor mesta Martin Džačovský.

Samospráva následne požiadala Ministerstvo životného prostredia SR o zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov a predĺženie realizácie projektu do 30. novembra, ktorej ministerstvo vyhovelo.

“Spoločnosť už realizuje práce, bolo odstránené stávajúce oplotenie a vykonané terénne úpravy. Sú už zapracované vsaky na dažďovú vodu, kde bolo asfaltové ihrisko pre hádzanárov a tieto práce by mali pomôcť aj klíme v meste,” doplnil Džačovský.

Všetky práce kontroluje Krajský pamiatkový úrad v Trnave, keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku. “Snažíme sa o to, aby sa park dostal do pôvodného stavu z 19. storočia. Súčasťou parku bude aj kvetinová časť, budú tam stromy a taktiež zavlažovanie a dobové osvetlenie tak, aby celkovo budova s parkom ladili a bolo to v súlade s požiadavkami pamiatkového úradu,” vysvetlil primátor.

Na obnovu parku získalo mesto nenávratné finančné prostriedky vo výške viac ako 350 000 eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt s názvom Revitalizácia exteriéru Sokolovne – park. Vzhľadom na rozsah prác v okolí celej budovy je Múzeum Senica do odvolania zatvorené.


.

Lapková patrola