Mesto Skalica podalo žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu a výstavbu detských a športových ihrísk na sídlisku Pod Hájkom. Informoval o tom vedúci oddelenia strategického rozvoja mesta Skalica Michal Čunderlík.

ilustračné foto Envato Elements

Na sídlisku Pod Hájkom plánuje mesto vytvoriť športové ihrisko orientované na hokejbal a basketbal. “Rovnako aj priestor pre seniorov a rodičov. Tento priestor by mal poskytnúť možnosť odpočinku, hry šachu alebo využívať multifunkčný stôl na teqball,” uviedol Čunderlík.

Podobné projekty pripravuje mesto aj pre lokality na Ulici SNP a sídlisku Lúčky. “Pokiaľ ide o ostatné ihriská, sú pripravené na realizáciu dva ďalšie projekty na rekonštrukciu ihrísk na sídlisku SNP. Nevidím stav a počet ihrísk v Skalici ako znepokojujúci, keď uvážim, čo všetko sa od roku 2015 dosiahlo,” informoval Čunderlík.

Malvínka Knižkáreň 2023

Ako doplnil, od roku 2015 boli vybudované dve multifunkčné ihriská na základných školách Vajanského a Strážnicka. “Tretie sa momentálne stavia na vnútrobloku Ludvíka Svobodu. Okrem toho pribudlo päť nových detských ihrísk vrátane inkluzívneho ihriska na jazerných poliach a ihriska Žihadielko,” povedal Čunderlík.

Ako dodal, od roku 2015 prešlo v meste rekonštrukciou šesť ihrísk v rámci vnútroblokov.


.

Osobnosti kraja BSK