Združenie obcí Enviropark Pomoravie, podporované finančným príspevkom z fondov Európskej únie, začína realizáciu veľkého projektu, ktorý má za cieľ zlepšiť kvalitu životného prostredia v regióne.

Foto: web Veľké Leváre

V rámci tohto projektu, hodnoteného na 14,35 milióna eur, sa realizuje dokončenie kanalizácie vo Veľkých Levároch a nová výstavba kanalizácie a vodovodu v Malých Levároch. Taktiež bude rozšírená čistiareň odpadových vôd v Gajaroch.

S budovaním kanalizácie začali vo Veľkých Levároch v utorok (8.8.) V rámci projektu bude na území obce postavených 11,5 km gravitačnej kanalizácie, 8 prečerpávacích staníc a výtlačné potrubia. Odpadové vody budú následne transportované do čistiarni v Gajaroch, ktorá je aktuálne v procese rozširovania.

Malvínka Knižkáreň 2023

Občania obce budú informovaní o postupe prác vopred a budú mať možnosť dohodnúť sa so zástupcom zhotoviteľa na presnom umiestnení prípojky. Pripojiť sa na kanalizáciu bude možné až po jej kompletnom dokončení, čo by malo trvať 9 až 12 mesiacov.

Stavebné práce sa odštartovali na uliciach K Jazeru a Boskovičova a budú postupovať smerom k Vinohradníckej ulici. Druhým miestom prác je ulica 1. Mája.

Foto: web Malé Leváre

Budúci týždeň (od 14.8.) začnú s prácmi na vodovode a kanalizácii v Malých Levároch. Práce by mali trvať približne šesť mesiacov. Prvá fáza sa bude realizovať na hlavnej ulici od vjazdu z Veľkých Levárov. Občania budú pravidelne informovaní o postupe a podmienkach pripojenia.

Starosta Malých Levárov, Adrian Pernecký, vyzýva občanov k trpezlivosti počas obdobia stavebných prác a informuje, že na kanalizáciu nebude možné pripojiť dažďové vody.

Projekt sa realizuje s podporou Európskej únie a stavebnými pracami sa zaoberajú renomované spoločnosti Metrostav a.s. a DAG Slovakia s.r.o. Celkovým cieľom je zvýšiť kvalitu životného prostredia pre občanov oboch obcí a podporiť trvalo udržateľný rozvoj regiónu.


.

Je ok, ak nie si ok BSK