Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny evidovalo ku koncu júna 2023 v rámci Slovenskej republiky podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) na úrovni 3,92% a 142 943 disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku. Nezamestnanosť meraná ukazovateľom PDU klesala v júni už piaty mesiac po sebe.

ilustračné foto

Nezamestnanosť je od januára 2023 vykazovaná pomocou indikátora PDU na celoštátnej, krajskej a okresnej úrovni, a po novom aj na úrovni miest a obcí. Zároveň zostáva zachovaná kontinuita vo vykazovaní súčasného ukazovateľa Miera evidovanej nezamestnanosti (MEN) na celoštátnej a krajskej úrovni. ÚPSVaR evidovalo ku koncu júna 2022 v rámci SR mieru evidovanej nezamestnanosti 6,28 %, 169 602 disponibilných uchádzačov o zamestnanie a 78 932 voľných pracovných miest.

Nathaniel Knizkaren 2023

V Senickom okrese to bolo 590 voľných pracovných miest, v Skalickom 2033 a v okrese Malacky až 3069 voľných pracovných miest. Najviac voľných pracovných miest je pre operátorov a montérov strojov a zariadení. Na celom Záhorí sú hľadaní aj kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. Pracovné uplatnenie by si mali nájsť aj pracovníci v službách a obchode.


.

Lapková patrola