S cieľom znížiť energetickú náročnosť a tepelné straty a zároveň predĺžiť životnosť budovy hasičskej zbrojnice v meste Skalica v súčasnosti realizujú zateplenie a stavebné úpravy jej administratívnej časti.

foto Skalica.sk

Práce zahŕňajú aj rekonštrukciu kúrenia, konkrétne ide o zmenu zdroja tepla na vykurovanie po zateplení budovy a zmenu zdroja ohrevu teplej vody z elektrického ohrevu na ohrev z obnoviteľného zdroja, čiže osadenie solárneho panela.

Záhorácke rádio 2024 01

Oprava za 120-tisíc eur je podporená dotáciou z Environmentálneho fondu, práce by mali byť ukončené v septembri.


.

INAT Rezanie laserom