Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste a mestské lúky ako prirodzený domov pre rastliny a opeľovače – toto a ešte viac prinesie projekt Malacky – mesto priateľské k opeľovačom. Rozbieha ho samospráva v spolupráci so spoločnosťami IKEA Industry a IKEA Components spolu s ďalšími partnermi.

Bez opeľovačov by sme nemali ovocie, zeleninu, med, korenie ani olej. Opeľovače, okrem iných včely a motýle, sú nevyhnutné pre náš život. Základnou myšlienkou projektu je preto vytvorenie tzv. biokoridorov – lúčnych porastov, ktoré zabezpečia dostatok potravy pre opeľovače v mestskom prostredí.

Malvínka Knižkáreň 2023

Po dôkladnej analýze zabezpečí mesto na vybraných plochách citlivé kosenie či úpravu pôdy, ďalšie plochy budú dopĺňané prirodzeným spôsobom (samovýsevom z už existujúcich rastlín), prípadne sa z nich odstráni aktuálna vegetácia a urobí sa nový výsev. Súčasťou projektu budú aj hmyzie hotely, informačné tabule a vzdelávacie prednášky pre žiakov.

Na projekte spolupracujú mesto Malacky, IKEA Industry, IKEA Components, Marek Semelbauer (Slovenská akadémia vied), OZ Živica, CHKO Záhorie a Nadácia Slovenskej sporiteľne, ktorá projekt podporila sumou 10 000 €.

Informácie k projektu: www.malacky.sk/opelovace


.

Osobnosti kraja BSK