Predsedovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi Petrovi Olajošovi sa v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) skončí v pondelok (11. 9.) štvorročný mandát. Tvrdí, že počas jeho pôsobenia prešla vodárenská spoločnosť viacerými zásadnými zmenami. Svoju misiu považuje za “úspešne ukončenú”.

Peter Olajoš, foto BVS

“BVS sa počas môjho pôsobenia zbavila vplyvu súkromného investora, čo nám umožnilo vysúťažiť lepšie ceny od dodávateľov a zefektívniť celý investičný proces. Spoločnosť sme postupne dokázali dostať do zisku, ktorý bol v roku 2021 najvyšší v histórii, a po krízovom roku 2022 sme sa opäť vrátili do čiernych čísel napriek vysokým cenám energií,” vyhlásil. Spomenul aj naštartovanie investícií do vodárenskej infraštruktúry.

Záhorácke rádio 2024 01

Medzi najzásadnejšie projekty, ktoré spoločnosť počas posledných štyroch rokov zrealizovala, radí BVS výstavbu vodovodov v troch obciach na Záhorí (Radošovce, Popudinské Močidľany, Dubovce), rekonštrukciu kostrovej vodovodnej siete v Bratislave, výstavbu kanalizácie v Pezinku či vybudovanie nového vodojemu v Záhorskej Bystrici. Za dôležitý projekt označila spoločnosť aj odpolitizovanie cien vodného a stočného v regióne a prípravu novej regulačnej politiky.

Hlavnou činnosťou BVS je výroba a distribúcia pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Spoločnosť poskytuje svoje služby pre viac než 700.000 ľudí z Bratislavy, ako aj zo siedmich okresov na Záhorí a v okolí hlavného mesta. Je vlastnená 89 akcionármi. Ide predovšetkým o mestá a obce, v ktorých spoločnosť pôsobí a v ktorých prevádzkuje vodovodnú alebo kanalizačnú sieť. Majoritným akcionárom je mesto Bratislava, ktoré vlastní 59,29 percenta akcií.


.

Labková patrola