Šéfovi BVS Petrovi Olajošovi sa skončil štvorročný mandát

Predsedovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi Petrovi Olajošovi sa v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti…

3D filamenty 2023