V meste Gbely 4. septembra otvorili Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Zariadenie bolo v máji 2023 rozhodnutím ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zaradené do siete škôl a školských zariadení SR a je prvým a aktuálne jediným svojho druhu v Trnavskom kraji.

ilustračné foto Envato Elements / Maryna_Vagonetochka

V súlade s platnou legislatívou poskytujú Špecializované centrá poradenstva a prevencie tzv. odborné činnosti podpornej úrovne piateho stupňa. V Gbeloch budú tieto činnosti nateraz zahŕňať diagnostiku, rediagnostiku, psychologické intervencie, špeciálnopedagogické a liečebno-pedagogické intervencie pre deti a mladých ľudi na spektre autizmu prípadne s ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, ktoré vymedzuje Medzinárodná klasifikácia chorôb – MKCH – 10, od raného detstva až po ukončenie prípravy na povolanie.

Plocha draka Knihy.Zahori

Súčasťou sú i poradenské služby pre rodičov a rodinných príslušníkov klientov, ako i poradenské a metodické činnosti pre pedagogických a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach. Špecializované centrá poradenstva a prevencie sú veľkou podporou rodín najmä v prvých fázach po stanovení diagnózy, ale postupne ich neodmysliteľným sprievodcom celým obdobím vzdelávania. A to v podobe už spomínaných intervencií, poradenstva, ale i v podobe nastavenia podporných opatrení pre deti, žiakov, a aj študentov v materských školách, školách a ďalších zariadeniach.

Veľmi nás teší, že deti a mladí ľudia na spektre autizmu alebo s ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami zo Záhoria už nebudú musieť cestovať do vzdialených regiónov za službami, ktoré sú pre nich nielen pridanou hodnotou, ale v súčasnom nastavení výchovno-vzdelávacieho systému základnou potrebou.

Bohuslava Vašíčková


.
Toto je čítané

Muž v Holíči mieril na autá dlhou airsoftovou zbraňou

Na hlavnom ťahu medzi mestom Holíč a hraničným priechodom s Českou republikou…

BM: Ustekana sobota