Od nového školského roka disponuje Základná škola Gbely novým školským autobusom, ktorý bude voziť deti z okolitých obcí do školy aj zo školy.

foto ZŠ Gbely

O potrebnú finančnú podporu sa zaslúžilo mesto Gbely a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

“Naša škola je už dlhé roky priekopníkom v tejto oblasti a denne do školy a zo školy vozí desiatky detí zo Smolinského, Petrovej Vsi a Letničia. Nový školský autobus túto službu ešte skvalitní a prispeje k tomu, že naša škola bude ozaj modernou školou 21. storočia,” uviedol riaditeľ ZŠ s MŠ Gbely Dávid Jureňa.

Tulaj december 2023

Autobus bol slávnostne uvedený do prevádzky 4. septembra, kedy primátor mesta odovzdal riaditeľovi do rúk symbolický kľúč od vozidla.


.

Je ok, ak nie si ok BSK