Bezpečnosť a komfort – to sú kľúčové aspekty, na ktorých sa rozhodli stavať aj v Sekuliach. Jedným z dôležitých prvkov, na ktoré sa sústredili, sú bezpečné chodníky.

foto FB Obec Sekule

“Sme hrdí na to, že práve teraz sme dosiahli ďalší míľnik na ceste k lepšiemu životu našich občanov. Spoločnosť ABMI úspešne odovzdala nový chodník v lokalite Číkovisko, čím poskytla našim deťom bezpečnejšiu cestu do školy a zlepšila podmienky pre všetkých, ktorí denne túto trasu využívajú,” uviedol starosta Adrián Krajčír. Spoločnosti poďakoval za efektívnu prácu a dodanie chodníka v časovom predstihu.

Záhorácke rádio 2023

“Momentálne spolupracujeme so spoločnosťou INAT na dobudovaní zábradlia, ktoré bude nielen bezpečnostným prvkom, ale prispeje aj jednotnému a esteticky príjemnému dizajnu našich premostení,“ dodal starosta.


.

Osobnosti kraja BSK