O komunikácie v bratislavskom regióne sa stará Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (SC BSK). Okrem samotných rekonštrukcií ciest má na starosti aj zimnú a letnú údržbu. Nedávno rozšírila svoju flotilu o niekoľko nových vozidiel, ku ktorým aktuálne pribudli nové zametacie nadstavby s podvozkami 4X4. Informuje o tom hovorkyňa BSK Lucia Forman.

foto BSK

„V posledných dvoch rokoch sme nebývalým spôsobom zvýšili tempo revitalizácie regionálnych ciest. Rovnako však modernizujeme aj vybavenie a stroje. Dopĺňame príslušenstvo pre viacúčelové stroje slúžiace na letnú aj zimnú údržbu ciest. Aktuálne sme obstarali tri nové výmenné zametacie nadstavby na jestvujúce vozidlá vo flotile mechanizmov za takmer 600 tisíc eur. Ide  o nevyhnutnú súčasť údržby cestných komunikácií s cieľom poskytovať požadovanú bezpečnosť na povrchu vozovky,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Ide o výmenné nadstavby, ktoré možno využívať celoročne. Podľa sezóny a potreby je možné použiť napríklad zimnú posýpaciu nadstavbu, vyklápaciu nadstavbu na prepravu sypkých materiálov, termokontajner na prevoz teplých asfaltobetónových zmesí na vysprávky krytu vozoviek, tryskovú vysprávkovú nadstavbu na opravy lokálnych bodových závad, vrátane nových zametacích nadstavieb na udržiavanie požadovaného povrchu vozoviek.

Fest Fiesta 2024

Zametacie nadstavby slúžia primárne na zber nečistôt z povrchu vozoviek po ukončení zimnej údržby, kedy sa na cestách nachádza kamenný posypový materiál. Ďalej pomáhajú napríklad v prípade znečistenia vozoviek sypkými materiálmi zo stavenísk, výjazde agrotechniky na spevnené komunikácie či pri odstraňovaní následkov dopravných nehôd.

 

Do zbernej nádoby je možné vyzbierať až 7 m3 nečistôt a to priamo na jedno nákladné vozidlo. Prašnosť realizovaných prác znižuje integrovaný systém dvoch nádrží na vodu v objeme 1 600 litrov, ktorý disponuje prednou kropiacou lištou so 16 tryskami. Čistenie a uvoľňovanie nečistôt v priestore cestných obrubníkov zabezpečujú dve obojstranné výsuvné zametacie kefy. Svojou rotáciou usmernia zber nečistôt pod centrálnu zametaciu valcovú kefu a následne ju vysajú do zbernej nádoby. Prídavné ručné vysávacie zariadenie na zadnej časti zbernej nádoby umožní zase zber nečistôt a lístia z priestoru uličných vpustí a dažďových žľabov.


.
Toto je čítané

Zelenina a ovocie v tradičnej strave v Zohore

Zelenina patrila k obľúbeným produktom a potravinovým článkom v minulosti v tradičnej kuchyni Záhoria…

BM Záhada Vedy