V auguste Záhorácku stenu slávy, ktorá je inštalovaná na budove senického domu kultúry na Námestí oslobodenia, obohatilo v poradí trináste koliesko, ktoré nesie meno jubilujúceho maliara a pedagóga, rodáka z Gajár Štefana Ortha. Uplynulý piatok (22. septembra) sa slávnostný ceremoniál odhalenia nového kolieska uskutočnil opäť. Do štrnásteho ozubeného kolieska je vyryté meno akademického maliara a pedagóga Ľudovíta Hološku z neďalekej Jablonice.

foto Senica.sk

„Ako pedagógovi a vysokoškolskému profesorovi vám prešli cez ruky desiatky a desiatky mladých umelcov, či už na viacerých vysokoškolských výtvarných učilištiach v Trnave a Bratislave, ale napríklad i v poľskej Toruni na Univerzite Mikuláša Kopernika. Nedá sa opomenúť vaše dlhoročné účinkovanie na VŠVU, na Katedre reštaurovania a tiež na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Majstre, blahoželám vám k životnému jubileu 80 rokov a ak dovolíte, na znak úcty k vášmu celoživotnému dielu, ktoré ešte nekončí, si vaše meno renomovaného umelca ponechávame zaznamenané na tejto Záhoráckej stene slávy,“ prihovoril sa Ľudovítovi Hološkovi primátor mesta Senica Martin Džačovský.

S odhalením kolieska Ľudovítovi Hološkovi pomáhal ako primátor Senice, tak starosta jeho rodnej Jablonice Silvester Nestarec: „Profesor Ľudovít Hološka je poprednou osobnosťou slovenského výtvarného umenia. Ilustroval viac ako 80 knižných titulov, prispieva do odborných časopisov a je autorom viacerých kníh o výtvarnom umení. Ďakujem vám za to, že robíte vynikajúce meno nielen obci Jablonica, ale aj tomuto regiónu a celému výtvarnému umeniu na Slovensku,“ uviedol počas slávnostného okamihu jablonický starosta.

Plocha draka Knihy.Zahori

Čerstvý majiteľ kolieska na Záhoráckej stene slávy v ďakovnej reči zaspomínal akým spôsobom bol so Senicou spätý už od malička: „Z detstva si pamätám pravidelné cesty z Jablonice do Senice, tu som ako malé dieťa prvýkrát ochutnal nanuk alebo tresku. A počas mojich stredoškolských štúdií na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave som v Senici brigádoval na vtedajšom osvetovom stredisku… Veľmi ma teší, že moja práca nachádza odozvu nielen u výtvarníkov, ale aj u mojich rodákov a všetkým ďakujem za uznanie a za podporu.“

Po odhalení kolieska na Záhoráckej stene slávy nasledovala vernisáž jubilanta Ľudovíta Hološku s názvom „Denník koloristu“, ktorá je inštalovaná v priestoroch Záhorskej galérie Jána Mudrocha. Mimochodom, aj v ateliéri tohto senického rodáka a národného umelca in memoriam sa Ľudovít Hološka priúčal do tajov výtvarného umenia. Výstava, ktorú zostavila kurátorka Ivana Moncoľová, obsahuje okrem malieb aj rozsiahle kresliarske diela na papieri. V Záhorskej galérii J. Mudrocha bude sprístupnená do 19. novembra.

Zdroj: Senica.sk


.
Toto je čítané

Tradičná ľudová strava a stravovanie kedysi a dnes v obci Zohor

V strave našich predkov v staršej dobe mali svoje nezameniteľné miesto vlastné produkty. Ľudia…

20 rokov