Mesto Gbely rozšírilo svoju cyklistickú infraštruktúru o nový prístrešok pre bicykle, ktorý sa nachádza pri novom biocentre blízko železničnej stanice. Informuje o tom mesto na svojom oficiálnom webe.

foto Gbely.sk

Gbely sa zapojili do výzvy, ktorú vyhlásila miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, s projektom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v meste Gbely“.

“V rámci tohto projektu bol vybudovaný moderný, uzamykateľný prístrešok pre bicykle, ktorý rieši problematiku podpory cyklistiky v našom meste a regióne,” uvádza mesto.

Nathaniel Knizkaren 2023

Prístrešok má kapacitu pre 30 bicyklov a je vybavený modernými technológiami. “Prístrešok môžu využívať obyvatelia, ale aj návštevníci nášho mesta, pričom môžu použiť dva spôsoby. Jedeným z nich je, že si do svojho telefónu načítajú zo steny prístrešku QR kód, ktorý im umožní za symbolické 1 euro jeho ročné používanie. Druhý spôsob je ten, že si na mestskom úrade v Gbeloch vyzdvihnú za vratnú zálohu 10 € čip, ktorý im umožní vstup do prístrešku na neobmedzenú dobu,” informuje mesto Gbely na webe.

Bezpečnosť je prioritou, preto sú vstupy zaznamenávané elektronicky a prístrešok je osvetlený a pod dohľadom kamier. “Veríme, že si tento moderný prvok podporujúci cyklodopravu v našom meste čoskoro nájde svojich užívateľov a bude dlho slúžiť k ich spokojnosti,” dodáva mesto Gbely.

 


.

Je ok, ak nie si ok BSK