Aj v aktuálnom 13. ročníku súťaže Ekologický čin roka chce Trnavský samosprávny kraj (TTSK) oceniť kolektívy a jednotlivcov, ktorí prispeli k ochrane a tvorbe životného prostredia. Projekty zrealizované počas roka 2023 je možné prihlásiť do 29. februára 2024, návrhy treba doručiť poštou alebo online prihláškou, informoval o tom komunikačný odbor TTSK.

Za ekologický čin možno považovať aktivity, ako dokumentácia a likvidácia neriadených skládok odpadov v katastroch obcí a miest, zavedenie separovaného zberu odpadu na školách, výsadba zelene, záchrana alebo dokumentácia cenného biotopu, využitie obnoviteľných zdrojov energie, práca s mládežou v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia alebo organizovanie súťaží s environmentálnou tematikou. Za posledných päť rokov bolo do súťaže prihlásených 124 projektov, v minulom ročníku bolo rekordných 30.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

“TTSK trvalo deklaruje záujem o ochranu životného prostredia. V praxi to predstavuje napríklad výstavbu cyklotrás, podporu udržateľnej mobility, podporu projektov z dotačných schém, ktoré sú zamerané na zelené témy. V Ekologickom čine roka každoročne oceňujeme aktívny prístup obyvateľov kraja k životnému prostrediu a zároveň poukazujeme na dôležitosť tejto témy,” uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci, samosprávy alebo záujmové združenia, kolektívy materských, základných a stredných škôl. Za prvé miesto náleží odmena 1500 eur, za druhé 1000 eur a tretie miesto bude ocenené sumou 700 eur.


.
Toto je čítané

Pondelkový Záhorák v predaji

Tohtotýždňové vydanie Záhoráka už čaká na svojich čitateľov v novinových stánkoch. Čo…

20 rokov