Mesto Stupava vďaka dotácii z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a pomoci MAS Dolné Záhorie zrealizovalo projekt zameraný na osvetlenie priechodov pre chodcov v meste. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti.

foto Peter Kubička

Tento projekt bol iniciovaný v snahe zvýšiť bezpečnosť dopravy v kľúčových oblastiach mesta. “V rámci zvýšenia bezpečnosti dopravy sme osvetlili tri priechody –  pri kostole v Máste, na Hlavnej ulici pri Bille a na Hviezdoslavovej ulici pri Obecnom dome v Máste,” informuje mesto.

Macek Knihy.Zahori

Novo inštalované osvetlenie v podobe úsporných LED stožiarov je určené na zlepšenie viditeľnosti a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na frekventovaných úsekoch cesty I. triedy. “Celkové náklady projektu sú vo výške 28 692,06 EUR a finančná spoluúčasť mesta je vo ýške 5%,” uzatvára mesto.


.
Toto je čítané

V Holíči vzdelávajú seniorov ako sa brániť pred podvodníkmi

V stredu (10.4.) sa v Dennom centre Senior klub Holíč uskutočnila preventívna…

BM: Ustekana sobota