Fakultná nemocnica AGEL Skalica, ktorá sa stala súčasťou portfólia AGEL len v decembri 2020, by na základe schválenej žiadosti mala výrazne postúpiť v kvalite poskytovaných služieb a ašpirovať na jednotku v regióne. Či už v celkovom manažmente pacienta, jeho komforte pri príchode, pobyte v nemocnici, ako aj pri pravidelných návštevách.

Z Plánu obnovy a odolnosti SK nemocnica pripravuje výstavbu nového, moderného lôžkového pavilónu internistických disciplín. Znamená to, že pacient dostane komplexnú starostlivosť na jednom mieste. Nový, štvorposchodový pavilón bude mať kapacitu 96 lôžok s logistickým usporiadaním v zmysle diagnostiky, hospitalizácie a liečby pacienta, najvyšší možný komfort v rámci prístrojového vybavenia, ale aj obsluhy, starostlivosti a prístupu zdravotníckeho personálu. Súčasťou projektu je prepojenie nového pavilónu s hlavným pavilónom, čím vznikne moderná monobloková nemocnica 21. storočia.

Plocha draka Knihy.Zahori

Napredovanie projektov v rámci plánu obnovy, ale i prebiehajúce realizácie ďalších mnohých projektov financovaných mimo verejných zdrojov poukazujú na fakt, že spoločnosť AGEL dlhodobo úspešne smeruje svoju pozornosť na rozvoj všetkých zdravotníckych zariadení, ktoré prevádzkuje, a systematicky plánuje investície a zmeny v zdravotných zariadeniach v záujme zvyšovania štandardu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Investuje nemalé prostriedky do vzdelávania personálu, nákupu zdravotnej techniky, ako aj rekonštrukcií budov v jednotlivých nemocniciach po celom území SR a do prípravy projektov, ktoré dokáže zapojiť do financovania v rámci zdrojov prichádzajúcich na Slovensko z Európskej únie.

V rámci skupiny AGEL sú plánované rozsiahle investície aj do Nemocnice AGEL Zvolen a Nemocnice AGEL Levice. V Zvolene bude postavený úplne nový, moderný päťpodlažný pavilón chirurgických disciplín, zatiaľ čo v Leviciach je plánovaná komplexná rekonštrukcia šesťpodlažnej budovy lôžkového pavilónu a vybudovanie priestorov hot floor – centrálneho pracoviska operačných sál a intenzívnej medicíny. Tieto investície predstavujú súčasť širšieho záväzku spoločnosti AGEL zvyšovať štandard poskytovaných zdravotných služieb a prispieť k rozvoju moderného zdravotníctva na Slovensku, čím sa zvýši kvalita zdravotnej starostlivosti pre pacientov a vytvoria sa lepšie pracovné podmienky pre zdravotnícky personál.

To sú v skratke schválené projekty z výzvy na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc z Plánu obnovy a odolnosti v celkovej hodnote 118,142 milióna eur s DPH vrátane spolufinancovania. Všetky tri nemocnice sú o krok bližšie k spusteniu stavebných prác, ktoré po dokončení pacientovi prinesú zvýšenie kvality zdravotníckych služieb na úrovni 3. tisícročia.


.
Toto je čítané

Skalica získala takmer 700-tisíc eur na rekonštrukciu škôlky

Mesto Skalica uspelo so žiadosťou o dotáciu na rekonštrukciu Materskej školy Dr.…

BM: Ustekana sobota