Vďaka takmer dvadsaťročnej družbe Senice so švajčiarskym mestečkom Herzogenbuchsee sa tri záhorácke kluby výtvarníkov – SenART zo Senice, Klub výtvarníkov zo Skalice a Genesis z Holíča, predstavili vo výstavnej sieni miestneho kníhkupectva Bibliothek Oberaargau.

Vernisáž v sobotu 23. septembra si nenechali ujsť ani slovenský veľvyslanec vo Švajčiarsku Alexander Micovčin a čerstvo zvolená starostka Herzogenbuchsee Livia Stauer. Horné Záhorie okrem vystavujúcich výtvarníkov reprezentoval aj zástupca primátora Senice Filip Lackovič, starostka obce Smrdáky Ingrid Tripšanská, starosta obce Oreské Ondrej Mikuš a výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Martin Lidaj.

“K návštevám predstaviteľov miest, diplomatov, ale aj detí v tábore, či športových zápoleniach sa dnes pridáva spolupráca v oblasti kultúry. Je to prvýkrát, kedy naši umelci vystavujú u vás. Spolupráca pokračuje, čo ma veľmi teší,” povedal na otvorení výstavy zástupca primátora Senice.

Prezentáciu Záhoria gestorsky podporilo pri tridsiatom výročí nadviazaní diplomatických vzťahov aj Slovenské veľvyslanectvo vo Švajčiarsku. “Dnešná vernisáž a následné kultúrne večery posilnia priateľské vzťahy a spoluprácu a zároveň napomôžu ďalšiemu vzájomnému spoznávaniu sa a porozumeniu,” vyjadril svoje presvedčenie mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR pre Švajčiarsko a Lichtenštajnsko Alexander Micovčin.

Starosta Oreského Ondrej Mikuš potom v krátkosti pripomenul históriu partnerstva ich obcí od jeho vzniku v roku 1994. Poďakoval za všetky vzájomné návštevy čestnému občanovi obce Oreské Petrovi Horváthovi, ktorý stál na začiatku spolupráce nielen v Oreskom, ale aj v ďalších obciach a mestách na Záhorí.

V rámci programu vernisáže krátko predstavili svoje výtvarné spolky ich predsedovia. Tvorba výtvarníkov SenARTu je predovšetkým orientovaná na plošné maliarske disciplíny, ich diela sú vyjadrením rôzneho žánrového a štýlového potenciálu umeleckého združenia. Klub obnovil činnosť po viac ako dvadsaťročnej pauze v roku 2008 a v súčasnosti má osemnásť členov. Podľa terajšej predsedníčky združenia Dany Motusovej Melegovej, je trvalým poslaním klubu vyvíjať činnosť na poli výtvarného umenia, organizovať výstavnú činnosť, tvoriť v plenéri a rozširovať výtvarné zručnosti formou workshopov. Na výstave sa zúčastnil aj prvý predseda SenART-u Ľubomír Miča, ktorý je od roku 2019 profesionálnym umelcom a členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska.

Klub výtvarníkov GENESIS vznikol v roku 1999 pri Dome kultúry v Holíči, súčasnou predsedníčkou je Katarína Vyskočilová. Okrem obrazov priniesli do Švajčiarska ukázať aj umelecké predmety Márie Zwanziger vytvorené technikou paličkovanej čipky.

Najstarším klubom v oblasti Horného Záhoria je Klub výtvarníkov v Skalici, ktorý minulý rok oslavoval 45. výročie. Zakladajúcim členom a súčasným predsedom je výtvarník a historik umenia Štefan Zajíček. Ako poďakovanie, v mene všetkých troch výtvarných združení, venoval svoju typickú kresbu tušom starostke Herzogenbuchsee.

O výbornú atmosféru vo výstavnej sále sa postarala ľudová hudba Cifra zo Skalice pod vedením primáša Stanislava Okenicu. Okrem výtvarnej a hudobnej ochutnávky bola pripravená aj ochutnávka sladkých záhoráckych špecialít – štrúdle, šamrole, zázvorníkov a skalického trdelníka.

Zástupca primátora mesta Senica Filip Lackovič vyjadril spokojnosť s prezentáciou, ktorá sa uskutočnila po mnohých peripetiách: “Výstava výtvarníkov zo Záhoria v Herzogenbuchsee bola viac než len prezentáciou umenia. Bola to príležitosť pre stretnutie kultúr, pre vzájomné spoznávanie a posilnenie existujúcich väzieb. Veríme, že si obyvatelia Švajčiarska nájdu aj vďaka tejto prezentácii cestu k nám a zažijú a ochutnajú Záhorie a Slovensko aj naživo.”

Senica.sk


.

BM: Ustekana sobota