Jedným z dôležitých bodov rokovania senického mestského zastupiteľstva (MsZ) vo štvrtok (21.9.) bolo schvaľovanie návrhu VZN o podmienkach státia motorových vozidiel, o dani za trvalé parkovanie a dočasnom parkovaní na miestnych cestách. Zásadnou zmenou je, že tento návrh ruší všetky typy mesačných parkovacích kariet a zároveň upravuje ceny za parkovacie karty.

ilustračné foto

S cenou sa v Senici nebude hýbať pri fyzických ani právnických osobách za prvé a druhé auto, pri oboch bude parkovacia karta stáť 20 eur ročne. Nezmenená zostáva aj cena ročnej parkovacej karty pre dôchodcov s trvalým pobytom v Senici (10 eur), dokonca sa u tejto skupiny znižuje veková hranica z pôvodných 70 na 65 rokov “Výhody zostávajú aj darcom krvi s trvalým pobytom v Senici, ktorí zaplatia 10 eur ročne,” informovala hovorkyňa MsÚ Tatiana Moravcová.

Radosť počúvať Trnavské rádio 09/23

So zvýšením ceny za ročné parkovacie karty však už musia Seničania počítať pri treťom a štvrtom aute, kde poplatok stúpol z 80 na 150 eur. Rovnaká úprava ceny je aj pri fyzických a právnických osobách a tiež občanoch bez trvalého pobytu v Senici, ako aj podnikateľoch, ktoré nemajú prevádzku v Senici.

Najväčšia zmena sa dotkne záujemcov o trvalé parkovacie miesto. Tu sa totiž poplatok z doterajších 250 eur zvyšuje až na 365 eur, pričom mesto zdôrazňuje, že nové povolenia nevydáva. Platnosť schváleného VZN je od 1. novembra, čo občanom i podnikateľom umožní zaobstarať si do tohto dátumu ročné parkovacie karty za pôvodné ceny.


.

3D filamenty 2023