Viaceré obce na Záhorí sa snažia o to, aby im mladé rodiny neodchádzali do miest. Jednou z ciest je aj poskytovanie finančného príspevku na deti.

ilustračné foto

Zatiaľ čo väčšina samospráv vypláca jednorazovú dotáciu len pri nástupe prváka na povinnú školskú dochádzku, v Lozorne 50-eurový príspevok vyčlenili na každé dieťa. Na vyplatenie príspevku má nárok každý rodič či zákonný zástupca maloletého, ktorý má trvalý pobyt v Lozorne a má vysporiadané všetky záväzky voči obci a organizáciám v jej pôsobnosti. Podmienkou je aj to, aby trvalý pobyt v Lozorne malo i dieťa.

Macek Knihy.Zahori

O príspevok bolo možné žiadať počas letných prázdnin, od 1. 7. do 31. 8., a obec ho po overení všetkých podmienok v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia pošle rodičom na účet do 30. novembra. Samospráva upozorňuje, že žiadosť treba podávať každý rok nanovo. Tento rok ho po prvý raz získajú aj rodičia vysokoškolákov.

Príspevok na rozvoj detí a mládeže je určený aj odídencom z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska alebo s pobytom cudzinca na území Lozorna, ak sú rodičmi maloletého, alebo majú dieťa zverené do osobnej starostlivosti či starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.


.

BM: Ustekana sobota