Železničná doprava cez česko-slovenský pohraničný úsek Břeclav – Kúty je od 13. do. 25. októbra úplne vylúčená. Dôvodom obmedzenia sú rozsiahle rekonštrukčné práce na infraštruktúre na českej strane. Všetky vlaky idú odklonom cez pohraničný priechod Holíč nad Moravou – Hodonín. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že výluka v Českej republike počas necelých dvoch týždňov zasiahne medzištátne vlaky EC Metropolitan z Budapešti cez Bratislavu do Prahy a späť. Ich trasy sú rozlomené v Břeclavi.

foto ZSSK

“Priame spojenia na linke Praha – Břeclav – Bratislava – Budapešť a späť nebudú vedené. Cestujúcim odporúčame cestovať z Prahy do Břeclavi a späť vlakmi Railjet s následným prestupom na Metropolitany,” uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Odklony diaľkových EC vlakov sa dotknú aj regionálnej osobnej dopravy na trati Kúty – Skalica na Slovensku. V období od 13. do 25. októbra do 17:00 sú štyri páry osobných vlakov nahradené na celom úseku autobusovou dopravou. Týka sa to od spojov Skalica na Slovensku 5:33 – Kúty 5:59, Kúty 6:02 – Skalica na Slovensku 6:26 až po spoje Skalica na Slovensku 17:33 – Kúty 17:59, Kúty 18:02 – Skalica na Slovensku 18:26. Autobusy jazdia po trase Kúty – Gbely – Holíč nad Moravou – Skalica na Slovensku a opačne, pričom zastavujú pred železničnými stanicami.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

“Pri ceste z Bratislavy do Prahy a späť stačí cestujúcim jeden priamy lístok, ktorý im bude platiť aj v prestupnom vlaku v Břeclavi aj na Railjet,” priblížil Kováč. Vlaky EC Metropolitan Praha – Budapešť a späť sú v úseku Praha hl. n. – Břeclav nahradené vnútroštátnymi vlakmi Českých dráh (ČD) kategórie IC, ktoré idú v rovnakých časoch, avšak chýbať bude prípojová väzba na vlaky EC Metropolitan do a z Bratislavy a Budapešti. Okrem vlaku EC 271, ktorý ako jediný pôjde priamo z Brna do Budapešti cez Břeclav, a IC 583/EC 283.

Vlaky Metropolitan z Břeclavi do Budapešti idú zo stanice Břeclav skôr, to znamená, že sa nebude stíhať prestup z vyššie spomínaných IC vlakov z Prahy. “Cestujúcim odporúčame nastúpiť v Prahe na vlaky Railjet linky Praha – Břeclav – Graz (okrem posledného spoja IC 583/EC 283), z ktorých môžu v Břeclavi prestúpiť na vlaky EC Metropolitan v smere Bratislava – Budapešť,” radí Kováč. Metropolitany z Budapešti prichádzajú do Břeclavi neskôr, preto sa nestíha prestup na IC vlaky v smere na Prahu. Cestujúcim do Prahy národný doprava odporúča nastúpiť v Břeclavi na Railjet linky Graz – Praha (okrem posledného spoja EC 270).

V Břeclavi je počas výluky zabezpečený prestup medzi vlakmi IC 583 a EC 283 na Nové Zámky a v Hodoníne medzi vlakmi EC 270 a IC 10270 na Prahu. Vlak IC 271 pôjde 14. až 25. októbra skôr ako priamy vlak v úseku Brno – Budapešť Nyugati. Vlaky EC 130 Bathory Budapešť Nyugati 8:12 – Terespol 22:06 a EC 131 Bathory Terespol 6:17 – Budapešť Nyugati 19:49 pôjdu odklonom cez pohraničnú priechodovú stanicu Holíč nad Moravou Hodonín a ďalej priamo po trase Ostrava – Varšava. Počas odklonovej vozby nebudú vedené cez Břeclav a jej obsluhu nebudú zabezpečovať.

Vlak EN 476 Metropol (Budapešť Nyugati 19:29 – Břeclav 23:04 pôjde v dňoch odklonu v dvoch skupinách. Priame vozne Budapešť – Berlín/Varšava budú vedené mimo stanicu Břeclav, priame vozne Budapešť – Břeclav obslúžia stanicu Břeclav s
príchodom 00:04. Vlak EN 477 Metropol Břeclav 4:55 – Budapešť Nyugati 8:29 ide v dňoch odklonu tiež v dvoch skupinách. Priame vozne Berlín/Varšava – Budapešť sú vedené mimo stanicu Břeclav, priame vozne Břeclav – Budapešť obslúžia Břeclav s odchodom 3:50. “Všetkým cestujúcim odporúčame naplánovať si cestu dopredu prostredníctvom vyhľadávača spojení na webovej stránke ZSSK alebo po konzultácii s kontaktným centrom ZSSK,” dodal Kováč.

Výlukový cestovný poriadok nájdete na portáli ZSSK.


.
Toto je čítané

Bratislavský kraj rekonštruuje cesty v úseku Rohožník-Plavecký Mikuláš a v intraviláne obce Kuchyňa

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) rozbehla dnes, v pondelok 17.6.2024 revitalizáciu…

BM Záhada Vedy