Pozvánka na verejnú prezentáciu návrhu kultúrneho domu vo verejnosti zarezonovala a Malačania zaplnili rokovaciu miestnosť na 5. poschodí mestského úradu. Podoba budúceho kultúrneho stánku v našom meste sa hľadala v medzinárodnej architektonickej súťaži.

Víťazný návrh – roh Zámocká/Radlinského. Ateliér N/A: autori Benjamín Brádňanský, Vít Halada, spoluautor: Dávid Nosko, spolupráca: Slávka Šellongová, Maroš Greš
Víťazný návrh – roh Zámocká/Radlinského. Ateliér N/A: autori Benjamín Brádňanský, Vít Halada, spoluautor: Dávid Nosko, spolupráca: Slávka Šellongová, Maroš Greš

Jednoznačným víťazom sa stal návrh ateliéru N/A autorov Benjamína Brádňanského a Víta Haladu. Druhé miesto obsadilo Totalstudio a ako tretí sa umiestnil návrh ateliéru young.s architekti. Porota udelila aj mimoriadnu cenu – dostal ju ateliér DOXA. V súčasnosti prebieha priame rokovacie konanie mesta s víťazom súťaže na projektovú dokumentáciu.

Vizualizácie návrhov nižšie

Kultúrny dom vyrastie v centre Malaciek pri križovatke Zámockej a Radlinského. Na tomto mieste momentálne stojí bývalá budova mestského úradu, ktorá ešte predtým slúžila ako sídlo spoločnosti Nafta Gbely.

Víťazný návrh – dvor, pohľad na knižnicu. Ateliér N/A: autori Benjamín Brádňanský, Vít Halada, spoluautor: Dávid Nosko, spolupráca: Slávka Šellongová, Maroš Greš
Víťazný návrh – dvor, pohľad na knižnicu. Ateliér N/A: autori Benjamín Brádňanský, Vít Halada, spoluautor: Dávid Nosko, spolupráca: Slávka Šellongová, Maroš Greš

Dvojkolová súťaž

Architektonickú súťaž vyhlásilo mesto v júli 2021. Členmi poroty boli členovia Slovenskej komory architektov Martin Jančok a Martin Kusý ml., člen Českej komory architektov Marek Chalupa, architekt mesta Malacky Branislav Škopek a viceprimátor Malaciek Milan Ondrovič, ktorý zároveň vedie Útvar strategického rozvoja MsÚ Malacky.

Malvínka Knižkáreň 2023

V prvom kole uchádzači predstavovali urbanisticko-architektonické koncepčné riešenie širšieho verejného priestoru vrátane revitalizácie Zámockej ulice okolo hotela Atrium, synagógy, budovy štátnej polície a obchodných domov Jednota a Lidl. Do súťaže prišlo 25 návrhov. „Potešila nás vysoká účasť, pretože v týchto súťažiach to nebýva časté,“ skonštatoval člen poroty M. Ondrovič.

Malacky sa môžu stať urbanisticky príťažlivým mestom, tvrdia architekti

Tri najlepšie postúpili do 2. kola, kde sa predkladali podrobné architektonické riešenia. Jednotliví uchádzači mali voľnú ruku v tom, či do návrhu kultúrneho domu zakomponujú v nejakej podobe aj starú budovu mestského úradu, alebo ju navrhnú odstrániť. Víťazný návrh ráta s jej zbúraním, čím sa posilní výšková dominantnosť kostola v centre mesta.  „Ide o najkvalitnejší projekt zo všetkých, zároveň je ambiciózny a mestotvorný,“ zhodnotil M. Ondrovič.

Víťazný návrh – foyer. Ateliér N/A: autori Benjamín Brádňanský, Vít Halada, spoluautor: Dávid Nosko, spolupráca: Slávka Šellongová, Maroš Greš
Víťazný návrh – foyer. Ateliér N/A: autori Benjamín Brádňanský, Vít Halada, spoluautor: Dávid Nosko, spolupráca: Slávka Šellongová, Maroš Greš

Základné rozdelenie priestorov

Budúci kultúrny dom podľa návrhu tvoria bloky pre Základnú umeleckú školu a Mestské centrum kultúry s knižnicou.

Základná umelecká škola bude mať vlastnú sálu, ktorá sa dá spolu s hlavnou sálou využiť na väčšie kultúrne podujatia, napríklad na festivaly. Knižnica je vo víťaznom návrhu samostatný veľkorysý objekt s troma poschodiami, kde nechýba priestor na besedy. Veľká sála  je navrhnutá ako multifunkčná, pretože má zasúvacie hľadisko a rozoberateľné javisko.  Bude mať 350 miest na sedenie alebo 700 – 800 miest na státie. Malá sála bude mať kapacitu 50 miest.

Všetky objekty majú na prízemí prenajímateľné priestory, ktoré oživia celý priestor. Pod celou plochou budovy bude podzemné parkovisko pre maximálne 90 vozidiel.

„Súťažný návrh spred dvoch rokov sa stále rozpracúva. Eventuálne zmeny projektu môžu súvisieť s finančnými možnosťami mesta a s jednotlivými technickými možnosťami. Navrhovaný tvar objektu a objemy hmoty zostanú,“ zdôraznil jeden z autorov víťazného projektu, architekt Benjamín Brádňanský.

Víťazný návrh – veľká sála. Ateliér N/A: autori Benjamín Brádňanský, Vít Halada, spoluautor: Dávid Nosko, spolupráca: Slávka Šellongová, Maroš Greš
Víťazný návrh – veľká sála. Ateliér N/A: autori Benjamín Brádňanský, Vít Halada, spoluautor: Dávid Nosko, spolupráca: Slávka Šellongová, Maroš Greš

Zdôvodnenie autorov

„Malacky sa môžu stať urbanisticky príťažlivým mestom,“ uviedol B. Brádňanský. Zámerom autorov bolo uzavrieť riešený priestor, posilniť líniu Zámockej ulice v smere k parku a vytvoriť pasáž s mikronámestím. „Chceme vytvoriť čo najpríjemnejší priestor pre ľudí, ktorým sa dá bez problémov prejsť. Je to zároveň priestor, ktorý sa dá aj v budúcnosti dopĺňať.“

Ako vysvetlil, všetky prvky na budove majú svoj zmysel. „To, čo vyzerá ako „zuby“ na streche, sú svetlíky na prenikanie denného svetla. Cez okná na fasáde môžu zasa okoloidúci vidieť, že toto miesto – a v širšom ponímaní aj mesto – žije.“

Autori posunuli fasádu kultúrneho domu bližšie k línii Radlinského ulice. V súčasnosti sú tam parkovacie miesta pred starou budovou MsÚ. „Toto miesto je veľmi vzácne na to, aby sa tam parkovalo a aby sa celý priestor prehrieval.“

Víťazný návrh – malá sála ZUŠ. Ateliér N/A: autori Benjamín Brádňanský, Vít Halada, spoluautor: Dávid Nosko, spolupráca: Slávka Šellongová, Maroš Greš
Víťazný návrh – malá sála ZUŠ. Ateliér N/A: autori Benjamín Brádňanský, Vít Halada, spoluautor: Dávid Nosko, spolupráca: Slávka Šellongová, Maroš Greš

Na verejnej prezentácií vyslovili obyvatelia Radlinskáho ulice (slepej bočnej vetvy) obavy zo zvýšenia intenzity dopravy, keďže vjazd do podzemnej garáže je navrhnutý práve odtiaľto. „Z hľadiska dopravy v tejto časti Radlinského sa počas konania kultúrnych akcií určite zvýši premávka, avšak nemyslím si, že to bude nejako obmedzujúce, skôr to bude iba nárazové a iba párkrát do týždňa. K žiadnemu trvalému zvýšeniu dopravy nepríde, práve naopak: po dokončení rekonštrukcie železničnej trate sa zruší prejazd na Pezinskej a Radlinského, vďaka čomu sa v tejto lokalite výrazne zníži intenzita dopravy,“ povedal poslanec MsZ Adam Janík.

Architekti B. Brádňanský a V. Halada sú spolu s Marošom Grešom okrem iného držiteľmi prestížnej architektonickej Ceny Dušana Jurkoviča za rok 2019.

Foto: Stanislav Osuský

Hodnotenie poroty – víťazný návrh:

Organizácia budov do bloku, spevnenie profilov priľahlých ulíc potvrdením stavebnej čiary v stope uličnej čiary, nastavenie primerane vysokej miery využitia pozemku bloku v centre mesta, udržanie primeranej hladiny zástavby, artikulácia verejného a poloverejného priestoru a v neposlednom rade individualizácia charakteru jednotlivých budov sú hlavnými atribútmi návrhu, ktoré porota hodnotí ako najvhodnejšie východiská pre reguláciu územia a vhodný predpoklad pre realizáciu kultúrneho domu na tomto mieste.

Návrh overil vhodnosť využitia pozemkov bloku pre väčšiu kapacitu, než vyžaduje stavebný program uvažovaného kultúrneho domu. Takto uvažovaná hustota zástavby sa javí na tomto mieste centra mesta ako dôvodná a primeraná, a to tak z pohľadu historických hodnôt miesta, tak z dlhodobého horizontu plánovania rozvoja mesta.

 

Ateliér Totalstudio: Ing. arch. Michal Kontšek, Mgr. art. Aleš Šedivec, Ing. arch. Miroslava Kamenská, Mgr. art. Tomáš Tokarčík

Časť hodnotenia návrhu ateliéru Totalstudio

Návrh predstavuje formáciu dvoch objektov – prestavby existujúcej budovy bývalého Mestského úradu a novostavby kultúrneho domu. Je pragmatický, ekonomický a z pohľadu výstavby veľmi realistický. Súčasne deklaruje ambíciu byť ekologicky a kultúrne udržateľným. V súvislosti s tým porota oceňuje prejavenú zodpovednosť a odvahu zachovať predmetnú budovu napriek tomu, že súčasná verejná mienka je skôr za jej odstránenie. Veľmi pozitívne je hodnotené aj jednoznačné umiestnenie nového objektu kultúrneho domu pozdĺž bytového domu, čím dochádza k zamedzeniu potenciálne konfliktného vzťahu obytnej štruktúry s budúcim rušným verejným priestranstvom.

Malvínka Knižkáreň 2023

Ateliér young.s architekti: Ing. arch Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Michaela Perejdová, Lucia Višváderová

Časť hodnotenia návrhu ateliéru young.s architekti

Návrh v porovnaní s prvým kolom figúru kultúrneho centra zjednodušil do pôdorysného tvaru písmena L – vzniká tak plocha nástupného plató, ktorá sa orientuje na kompozičnú os Zámockej ulice. Plató je artikulované znížením oproti nivelete Zámockej ulice. Zároveň sa znížením tejto nivelety dostane jestvujúce pozemné podlažie výškového domu zo severnej strany fasády na parter. Do takto vytvoreného plató je potom orientovaný aj foyer hlavnej sály, samotná sála a taktiež prevádzka kaviarne.

 

Pripravila: Ľubica Pilzová, Mesto Malacky


.

Je ok, ak nie si ok BSK