Medzi jesenné investičné akcie mesta Senica patrí aj vybudovanie novej autobusovej zastávky pre mestskú hromadnú dopravu pri budove zimného štadióna.

Foto: Mesto Senica

„Cieľom premiestnenia zastávky MHD je zefektívniť prevádzku MHD a zároveň zabezpečiť väčšiu bezpečnosť pre nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich. Súčasná poloha zastávky MHD je totiž nevyhovujúca, pretože autobus musí obchádzať celý zimný štadión a niekedy pri športových podujatiach vznikajú na ceste kolízne situácie. Zastávka MHD bude premiestnená do priestoru nevyužitej spevnenej plochy za jestvujúcim kolmým parkoviskom, pričom autobus bude vychádzať novým výjazdom a pokračovať na Sadovú ulicu bez nutného obchádzania zimného štadióna,“ vysvetľuje Ing. arch. Michaela Fordinálová z Oddelenia výstavby a dopravy Mestského úradu Senica.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Pri novej zastávke bude naviac dobudovaná komunikácia pre peších so zabezpečením bezbariérového pohybu. Termín dokončenia výstavby je naplánovaný o dva mesiace.

Informuje mesto Senica na svojom webe.


.
Toto je čítané

BSK plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu spojenú školu

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu…

20 rokov