Dve parkoviská na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh v meste Malacky po rekonštrukcii už znovu slúžia svojmu pôvodnému účelu. Ich oprava je súčasťou projektu Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc M. Tillnera a F. Malovaného.

foto N. Jánošová, Malacky.sk

Doterajšie nepriepustné povrchy parkovacích miest nahradili ekologické vsakovacie tvárnice a chodníky dostali namiesto asfaltových povrchov betónovú dlažbu. V lokalite ešte pribudnú sadové úpravy či verejné osvetlenie a na priľahlom detskom ihrisku vymenia hracie prvky. Výsledkom revitalizácie bude nová oddychová zóna v rámci vnútrobloku vrátane obnovených parkovísk s vodozádržnou funkciou. Vďaka tomu sa výrazne zlepší obeh dažďovej vody a zároveň sa zníži teplota a prašnosť.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Projekt Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc M. Tillnera a F. Malovaného je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.

L. Pilzová, malacky.sk


.
Toto je čítané

Bezplatné právne poradenstvo bude opäť aj v Malackách

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo pre…

BM: Ustekana sobota