Hrdosť na svoje korene spája Záhorákov bez ohl’adu na to, kde žijú. Dôkazom je aj druhé stretnutie petrovoveských rodákov, ktoré sa po piatich rokoch za príjemného slnečného počasia uskutočnilo v obci v sobotu 14. októbra.

foto FB Petrova Ves

Podujatie začalo sv. omšou, na ktorej páter Irenej uviedol svoju kázeň vrúcnymi veršami Milana Rúfusa o rodnom hniezde, rodine a zemi. Nasledoval sprievod účastníkov a slávnosť v kultúrnom dome, kde sa stretli rodáci zďaleka i miestni bez ohľadu na vek. Starosta Štefan Beňa ocenil úsilie všetkých, ktorí prispievajú k rozvoju života v obci. Do rezkého tanca i na počúvanie zahrala hudobná skupina Májovanka, ktorej začiatky sa viažu práve k Petrovej Vsi. Zbor Mužáci z Prietržky potešil krásnymi harmonickými hlasmi a speváčka Eva Battyáni očarila majstrovským podaním operetných melódií.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Samozrejme, nechýbalo chutné pohostenie, kvalitné víno, bohatá tombola a výborná nálada. Až do neskorého večera sa stal kultúrny dom miestom skvelej zábavy a srdečných stretnutí ľudí, ktorých spája láska k svojej obci. To všetko bolo možné len vďaka veľkému úsiliu členov kultúrneho klubu, ktorí pripravili toto nádherné podujatie s citom aj pre ten najmenší detail.

M. Hricová


.

BM: Ustekana sobota