V Skalici došlo v posledných dňoch k zvýšenému výskytu migrantov, predovšetkým v oblasti Strážnickej ulice. Mesto na sociálnej sieti informuje, že situácia je pod kontrolou a migrantov kontrolujú v súlade s platnými právnymi normami.

foto Polícia SR

“Aktuálne evidujeme zvýšený počet migrantov, ktorí sa v doobedňajších hodinách nachádzali na Strážnickej ulici,” uvádza mesto na sociálnej sieti. V reakcii na túto situáciu boli príslušníci štátnej polície nasadení na kontrolu dotknutých osôb. “Všetci títo utečenci boli orgánmi štátnej polície skontrolovaní a majú platné ‘Potvrdenie o zotrvaní štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky,'” dodáva mesto.

Záhorácke rádio 2023

V rámci ďalších krokov boli migranti v spolupráci s charitou a mestskou políciou dočasne umiestnení do určených priestorov, kde im budú poskytnuté základné životné potreby. Tento krok je súčasťou širšieho úsilia mestských orgánov riešiť situáciu migrantov humánne a v súlade so zákonom.

Mesto zároveň ubezpečuje obyvateľov, že bezpečnostná situácia je stabilná. “Bezpečnostná situácia v meste je bez zmeny a mestská polícia, v spolupráci so štátnou políciou, ju pravidelne monitoruje,” konštatovalo mesto vo svojom vyhlásení.


.

Je ok, ak nie si ok BSK