Obec Zohor patrí k tým, ktoré nemusia o obyvateľov bojovať. Ich počet sa totiž neustále zvyšuje a život v nej si volia najmä mladé rodiny. Samozrejme, s tým súvisí nárast počtu detí a nedostatok miest v škôlke, ktoré musela samospráva akútne riešiť.

foto obec Zohor

“Rozšírenie materskej školy bolo nevyhnutné, a tak vznikla myšlienka vybudovať nové elokované pracovisko MŠ. Cesta od prvotného návrhu až po realizáciu nebola jednoduchá,” hovorí starosta Martin Zálesňák.

Zmluva o dielo bola uzavretá 6. júna 2022, výstavba sa začala 15. júna. “Drevostavba materskej školy bola navrhnutá v minimalistickom štýle, s využitím najnovších technológií. Rozširuje kapacity existujúcej škôlky o sto detí. Interiér stavby v pastelových farbách má vytvoriť príjemné prostredie so snahou o minimalizovanie dojmov a s dôrazom na prepojenie škôlky s okolitou prírodou a detským ihriskom. Drevené deliaci prvky v interiéri a dubové schodisko podčiarkujú celkový prírodný charakter stavby a široké prekryté terasy vytvárajú nenahraditeľný priestor pre vonkajšie edukačné aktivity počas nepriaznivého počasia,” prezrádza starosta. Dodáva, že teplé osvetlenie gumených a balónikových svietidiel pri vstupe doslova pozýva malých návštevníkov do vnútra najkrajšej škôlky v širokom okolí.

Autorom projektu MŠ v Zohore je architekt Ivan Jarina a tím Ateliéru VAN JARINA. Stavbu realizovala firma EUROFRAME, a. s. a financovaná bola z fondov EÚ prostredníctvom Integrovaného operačného programu, pričom nenávratný finančný príspevok predstavuje 2 020 768,17 eur, financovanie z obecného rozpočtu dosiahlo 338 521,74 eur. Škôlka bola skolaudovaná v septembri a koncom mesiaca obec zorganizovala Deň otvorených dverí pre verejnosť, počas ktorého návštevníkov sprevádzali obecní poslanci spolu s pedagogickým zborom MŠ na čele s jej riaditeľkou Ľubicou Mikušovou.


.

BM: Festival Záhrad