Poznáte vo svojom okolí ľudí, ktorí pomáhajú iným, alebo sa venujú rôznym verejno-prospešným činnostiam úplne nezištne? Jedným zo spôsobov, ako im poďakovať, vyzdvihnúť ich zásluhy a zverejniť ich príbeh, ktorý môže inšpirovať iných ľudí, je oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani.

Minulý rok získala mimoriadne ocenenie dobrovoľníčka Juliana Mrázová (v strede), ktorá
dlhodobo pomáha v Zariadení pre seniorov v Trnave, foto archív DCTK

Aj v Trnavskom kraji je táto možnosť. Do štvrtka 2. novembra môžu fyzické osoby aj organizácie nominovať svojich favoritov na ocenenie v siedmich kategóriách, a to prostredníctvom online formulára, ktorý je na webe Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja dobrovolnickecentrumtt.sk.

Nominácie bude posudzovať 5-členná nezávislá hodnotiaca komisia, ktorá rozhodne o ocenených v jednotlivých kategóriách a tiež vyberie tých, ktorí sa zúčastnia na celoslovenskom oceňovaní Srdce na dlani. Slávnostné odovzdávanie ocenení za Trnavský kraj sa uskutoční 30. novembra. 

Záhorácke rádio 2024 01

Minulý rok bolo zaslaných 32 nominácií, z ktorých odborná komisia vybrala päť dobrovoľníkov a jednu dobrovoľnícku skupinu. Medzi ocenenými bola napríklad pedagogička z Gymnázia Jána Hollého Andrea Bánová ako koordinátorka dobrovoľníkov, Jana Cmurová z organizácie Úsmev ako dar ako dlhodobá dobrovoľnícka pomoc alebo Kristína Ryšavá z Trnavskej arcidiecéznej charity za projekt Zbierka školských pomôcok.

Dvadsaťpäťročná tradícia oceňovania výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov sa uskutoční aj tento rok vo všetkých krajoch Slovenska a taktiež na národnej úrovni. Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.


.

BM: Ustekana sobota