Trnavský samosprávny kraj (TTK) otvoril piaty ročník participatívneho rozpočtu s názvom Tvoríme kraj. Vyčlenil naň sumu 100 000 eur, zameraný je na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov kraja a realizáciu občianskych a komunitných projektov. Záujemcovia môžu projekty predkladať do 30. novembra. Informoval o tom TTSK.

foto TTSK

Súčasťou procesu sú tri kolá verejných stretnutí so záujemcami o finančnú podporu, prvé budú od 7. do 21. novembra v desiatich mestách a obciach kraja. Ide o Dunajskú Stredu, Šamorín, Dolnú Krupú, Trnavu, Galantu, Sereď, Piešťany, Hlohovec, Leopoldov a Senicu. Hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 2. februára do 18. februára 2024. Všetky informácie sú na webe participatívneho rozpočtu TTSK.

Záhorácke rádio 2024 01

Výška podpory jedného projektu je maximálne 4000 eur, objem finančných prostriedkov bude prerozdeľovaný podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom v jednotlivých okresoch kraja. “Významným nástrojom na napĺňanie rozvojového potenciálu kraja je aj systém dotácií a grantov, ktorým TTSK napomáha. Za štyri ročníky sme do participatívneho rozpočtu investovali už milión eur. Aj napriek nepriaznivej ekonomickej situácií budeme pokračovať, podstatou je, že do rozhodovacieho procesu bude zapojená verejnosť, ako aj verejné deliberatívne fórum,” uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

V uplynulom ročníku bolo zrealizovaných 53 občianskych a komunitných projektov. Vďaka finančnej podpore TTSK bol zrealizovaný aj projekt občianskeho združenia (OZ) Endy Gbely v okrese Skalica Spolu tvoríme komunitnú kultúru. Podporu verejnosti získal i projekt Nočné tvory v Hlohovci, dotáciu získalo tiež OZ SERMO POPULA z okresu Dunajská Streda, ktoré zorganizovalo festival s názvom Stodola fest.


.
Toto je čítané

Poľnohospodárov na Záhorí trápia časté a prudké zmeny počasia

Tohtoročná zima bola veľmi krátka a mierna. Počas nej nestihla vymrznúť pôda a vymrieť…

BM: Ustekana sobota