V najbližších dňoch sa aj viacerým domácnostiam v našom regióne môže stať, že ich listom na spoluprácu osloví štatistický úrad SR (ŠÚ SR). Ten realizuje terénne zisťovanie pre Národnú banku Slovensku (NBS) s cieľom získať reálny obraz o finančných aktívach slovenských domácností. Tieto údaje budú okrem iného použité aj pre posudzovanie finančnej zraniteľnosti obyvateľov.

ilustračné foto Envato Elements / DragonImages

Zisťovanie o financiách a spotrebe slovenských domácností je súčasťou významného európskeho projektu, ktorý koordinuje Európska centrálna banka a podieľajú sa na ňom všetky centrálne banky Eurosystému. Prebieha v trojročných intervaloch a súčasné zisťovanie na Slovensku je už piate v poradí. Jeho výsledkom budú údaje o reálnych a finančných aktívach, pôžičkách a zadlženosti domácností, ako aj o príjmoch, spotrebe či dôchodkovom zabezpečení členov domácností.

Získané informácie zo zisťovania pomáhajú centrálnym bankám pri dôležitých rozhodovaniach v oblasti menovej politiky a finančnej stability Eurosystému. Sú nevyhnutné pri odhaľovaní rizík, napr. pri posudzovaní nadmerného zadlžovania domácností.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Gestorom projektu je NBS, pričom zber údajov zabezpečuje Štatistický úrad SR. Zisťovanie bude prebiehať od októbra do 31. januára 2024 v takmer 4000 náhodne vybraných domácnostiach v 651 obciach a mestách SR. V okrese Malacky boli vybrané Gajary, Jakubov, Lozorno, Malacky, Marianka, Plavecký Štvrtok, Rohožník, Stupava, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves a Zohor, v Senickom okrese Cerová, Dojč, Kúty, Lakšárska Nová Ves, Moravský Sv. Ján, Podbranč, Senica, Smrdáky, Sobotište a Šaštín-Stráže, v okrese Skalica Gbely, Holíč, Mokrý Háj a Skalica.

Vybrané domácnosti osloví ŠÚ SR listom so žiadosťou o spoluprácu, ktorý bude obsahovať kontaktné údaje na opytovateľa a krajské pracovisko úradu, kde si respondenti môžu overiť fakty a získať potrebné informácie o zisťovaní. Následne opytovatelia ŠÚ SR navštívia domácnosť a dohodnú si čas osobného rozhovoru s jej členmi.

Opytovatelia sa vždy legitimujú preukazom zamestnanca ŠÚ SR a občianskym preukazom, ako aj pozývacím listom podpísaným výkonným riaditeľom NBS a predsedom ŠÚ SR. S poskytnutými informáciami sa bude v zmysle legislatívy narábať ako s citlivými údajmi, ktoré sa spracúvajú anonymne a použijú sa výhradne na účely štatistických a výskumných analýz, ktoré nemajú komerčný charakter.

Zdroj: ŠÚ SR


.
Toto je čítané

Seničania podpisujú petíciu proti prevádzke na spracovanie plastového odpadu

Petíciu proti podnikateľskému zámeru spoločnosti SETECO, s. r. o. vybudovať v Senici…

BM: Ustekana sobota