Situácia na trhu práce je v regióne Záhoria stabilizovaná. Ku koncu septembra bolo v okrese Malacky evidovaných 1354 uchádzačov o zamestnanie, v Senickom okrese ich bolo 2014 a v okrese Skalica 956. Vo všetkých troch okresoch sa nezamestnanosť drží na približne rovnakých číslach, ako v rovnakom období roka 2022.

ilustračné foto

Zamestnávatelia priebežne nahlasujú voľné pracovné miesta, pričom najviac ich je v okrese Malacky. Ku koncu septembra tu hľadali 3000 nových zamestnancov, najčastejšie operátorov a montérov strojov a zariadení. Rovnaké pozície dominovali aj v okrese Skalica, kde bolo nahlásených 1711 voľných pracovných miest, ako aj v okrese Senica, kde zamestnávatelia nahlásili 555 voľných miest. Žiadaní na trhu práce sú však aj pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, zamestnanci v obchode a službách, technickí a odborní pracovníci, či ľudia do administratívy.

Pozície, ktoré sa zamestnávateľom nedarí obsadiť obyvateľmi regiónu, vykrývajú cudzinci. Občanov tretích krajín s informačnou kartou, teda bez povolenia na zamestnanie, bez povolenia na zamestnanie, pracovalo ku koncu septembra v okrese Malacky 1314, v okrese Senica 165 a v okrese Skalica 258. Najviac bolo Ukrajincov (Malacky 920, Senica 119, Skalica 231), ďalej išlo najmä o Srbov, ob-čanov Severného Macedónska, ale napríklad aj Indonézie.

S udeleným povolením na zamestnanie pracovalo v septembri v Malackom okrese 1327 cudzincov, v okrese Senica ich bolo 86 a v okrese Skalica 235. V tejto kategórii zamestnancov popri Ukrajincoch tvorili početnú skupinu Indovia, ktorí sú zamestnaní hlavne v okrese Malacky. Títo cudzinci na Záhorí pracujú najmä ako montážni pracovníci v strojárskej výrobe, v okrese Senica ich však veľa pôsobí aj na pozíciách vodičov nákladných áut a kamiónov a v okrese Skalica napríklad v oblasti spracovania kože a kožušín.


.
Toto je čítané

Medzi Kopčanmi a Adamovom prekročil povolenú rýchlosť o 62 km/h

Skalickí dopravní policajti včera (21. 5.) namerali vodiča, ktorý prekročil maximálnu povolenú…

BM Salon EV