Komisárka EÚ pre energetiku Kadri Simson navštívila 6. novembra 2023 nový závod na výrobu tepelných čerpadiel Vaillant Group v Senici. Na ploche 90 000 metrov štvorcových Vaillant Group v Senici vyrába ekologické tepelné čerpadlá od jesene 2023.

  • Kadri Simson zdôrazňuje význam prechodu na vykurovanie tepelnými čerpadlami v Európe.
  • Tepelné čerpadlá sú kľúčovou technológiou na dosiahnutie európskeho cieľa dekarbonizácie v stavebníctve.
  • Nový závod spoločnosti Vaillant Group spĺňa najnovšie normy udržateľnosti pre ekologickú výstavbu.

Súčasťou návštevy bola prehliadka závodu. Počas nej výkonný riaditeľ Vaillant Group pre priemysel, Klaus König a riaditeľ závodu, Radovan Prístavok, informovali komisárku o novom výrobnom závode v Senici aj o plánoch rastu skupiny Vaillant ako jedného z popredných európskych výrobcov tepelných čerpadiel.

Návštevy sa zúčastnil aj primátor mesta Senica, Martin Džačovský a Vladimír Šimoňák, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Macek Knihy.Zahori

Komisárka EÚ zdôraznila význam priemyselnej výroby tepelných čerpadiel pre Európu: „Sú jednou z kľúčových technológií v stavebníctve, ktoré nám pomôžu dosiahnuť klimatickú neutralitu do polovice storočia. Aby sa to podarilo, je potrebné masívne rozšíriť udržateľné vykurovacie systémy, akými sú tepelné čerpadlá. Komisia v súčasnosti pracuje na akčnom pláne EÚ pre tepelné čerpadlá, ktorý plánujeme predložiť ešte tento rok. Je sľubné, keď vidíme, že priemysel je už teraz ochotný pridať ruku k dielu, čo dokazuje aj závod v Senici.“

Klaus König vysvetľuje: „Európska únia si stanovila za cieľ nainštalovať ďalších 10 miliónov tepelných čerpadiel do konca roka 2027. Ako jeden z lídrov na európskom trhu prispejeme k dosiahnutiu tohto cieľa. Už sme rozšírili naše výrobné kapacity vo Veľkej Británii, Francúzsku a Nemecku. Vďaka novému závodu v Senici sme schopní veľmi flexibilne sa prispôsobiť rastúcemu dopytu po tepelných čerpadlách.“

Primátor Senice Martin Džačovský rozšírenie priemyselnej výroby v meste víta: „Teší ma, že v našom meste vznikla fabrika svetového významu. Ponúka vynikajúci príklad výroby ekologicky udržateľných produktov pre vykurovanie a ponúka dlhodobé a príťažlivé pracovné príležitosti.“

„Rozšírenie výrobnej kapacity tepelných čerpadiel Vaillant Group je súčasťou strategickej transformácie našej európskej výrobnej a dodávateľskej siete, zameranej na posilnenie našej pozície popredného výrobcu tepelných čerpadiel,“ hovorí Radovan Prístavok, riaditeľ výrobných závodov Vaillant Group na Slovensku.
Megatováreň, ktorá spĺňa najnovšie environmentálne normy

„Slovensko je jednou z popredných krajín v oblasti výroby tepelných čerpadiel. Veríme, že náš závod prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti a technologickej suverenity Európy,“ povedal Radovan Prístavok komisárke Kadri Simsonovej a ostatným hosťom počas prehliadky závodu.

Nový výrobný závod bol postavený v rekordnom čase 17 mesiacov. Bude certifikovaný podľa najvyššieho medzinárodného štandardu BREEAM pre udržateľnú výstavbu šetrnú k životnému prostrediu. Megatováreň je napájaná elektrickou energiou z obnoviteľných zdrojov energie a vykurovaná tepelnými čerpadlami.


.
Toto je čítané

Skvelé hudobné obsadenie, kolotoče a výborná atmosféra. Také boli 15. narodeniny Cibula Festu

Holíč privítal tisíce ľudí na už tradičnom Cibula Feste. Na pódiu sa…

20 rokov