Komisárka EÚ pre energetiku navštívila nový závod na výrobu tepelných čerpadiel v Senici

Komisárka EÚ pre energetiku Kadri Simson navštívila 6. novembra 2023 nový závod…

BM: Ustekana sobota