Klimatická zmena, alternatívne spôsoby dopravy, ochrana vody či recyklácia odpadu.

To sú len niektoré z tém, o ktorých sa mohli dozvedieť účastníci konferencie EKO FÓRUM. Zorganizoval ju Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý si uvedomuje potrebu a význam environmentálnej výchovy a vzdelávania, a to nielen mladej generácie. Preto v tomto smere podniká konkrétne aktivity. Jedným z nich je aj konferencia EKO FÓRUM. BSK ju zorganizovalo už po štvrtý raz. Konferencia bola určená pre žiakov 2. stupňa základných škôl a žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl. Tentokrát sa uskutočnila v Senci. Určená bola pre žiakov z tohto okresu. Partnerom bolo aj mesto Senec.

„Konferenciu organizujeme od roku 2021. Zameraná je na príklady dobrej praxe v oblasti klimatického vzdelávania, udržateľnej spotreby či zelených opatrení. Raz za pol roka vycestujeme do jednotlivých okresov v kraji, kde poskytovatelia envirovýchovy odovzdávajú svoje skúsenosti žiakom stredných a základných škôl. Tematicky je EKO FÓRUM ladené podľa toho, aký má konkrétny okres problém. V Senci je množstvo kvalitnej podzemnej vody, preto bola jej ochrana ťažisková téma. Dotkli sme sa tiež témy odpadov,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Program bol pestrý a inšpirovaný aj cyklodopravou, ktorá má v okrese Senec veľkú obľubu. Krajský cyklokoordinátor predstavil cyklodopravu v regióne ako alternatívny spôsob dopravy a zástupca primátora mesta Senec zase projektové zámery na podporu cyklistiky. Od Inštitútu cirkulárnej ekonomiky sa žiaci a študenti mohli dozvedieť o klamlivej marketingovej stratégii zameranej na ekológiu, tzv. greenwashing. OZ Planer Lover sa zamerala na klimatické zmeny, organizovanie ekoworkshopov a ekoolympiády. Zástupca Chránenej krajinnej oblasti Záhorie vysvetlil, aká dôležitá je voda v prírode a prečo sú dôležité mokrade. Stredná odborná škola automobilová a podnikania v Senci predstavila nový študijný odbor zameraný na ochranu životného prostredia. Ani žiaci neostali tento rok v pozadí. Zástupcovia Gymnázia Ľudovíta Štúra v Modre priblížili skúsenosti s ekologickými prístupmi a žiaci Gymnázia v Senci porozprávali ako vnímajú ekológiu vo svojom meste. Na konferencii sa žiaci prostredníctvom Storymapy z dielne BSK dozvedeli aj informácie o novom Regionálnom Ekocentre, ktoré bratislavská župa buduje v čunovskom kaštieli. Pôjde o enviro-vzdelávacie centrum a bude prvým svojho druhu na Slovensku.

Na záver EKO FÓRA nechýbala ani súťaž, kde si žiaci mohli overiť svoje novonadobuduté vedomosti. Víťazi si odniesli sadenice stromčekov a rastlín, ktoré majú slúžiť na podporu biodiverzity. Starať sa o ne budú vo svojich školských areáloch.

Ekofórum v Senci, ktorého sa zúčastnilo 270 účastníkov, sa stalo najväčším podujatím z radov Ekofóra BSK.


.
Toto je čítané

Bratislavský kraj rekonštruuje cesty v úseku Rohožník-Plavecký Mikuláš a v intraviláne obce Kuchyňa

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) rozbehla dnes, v pondelok 17.6.2024 revitalizáciu…

20 rokov