Modrotlač bola v minulosti dôležitou súčasťou remeselnej tradície na Záhorí. Práve histórii a produktom ľudovej modrotlače severného Záhoria a južnej Moravy je venovaná výstava Modrotlač v Záhorské múzeum v Skalici, ktorá pozostáva z dvoch častí.

„Apolenka z modrotisku“, požičaná z Galérie výtvarného umenia v Hodoníne, je zameraná najmä na detského návštevníka. Predstavuje knižku pre deti kurátorky Romany Košutkovej venovanú výrobe modrotlače a rozmanitým ľudovým vzorom.

Krásne makety obchodu Leopolda Richtera, skleník Franza Rippeliho na pestovanie borytu farbiarskeho a tradičnú obytnú izbu na Záhorí vyrobili Igor a Dita Andruškovci.

Tulaj december 2023

Etnologička Dita Andrušková navrhla celkovú koncepciu výstavy a je kurátorkou jej druhej časti „Modrotlač na Záhorí“. Prezentuje v nej históriu a produkciu modrotlačových dielní v regióne a osobitne predstavuje sobotištskú dielňu rodiny Richterovej.

O výstave, ktoré potrvá až do 1. marca 2024, informuje mesto Skalica.


.

Je ok, ak nie si ok BSK