Mesto Senica vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra. Doterajšia hlavná kontrolórka Elena Jankovičová ohlásila vzdanie sa funkcie s platnosťou ku koncu februára 2024, informáciu prerokovala novembrová schôdza mestského zastupiteľstva. Termín na podanie prihlášky pre kandidátov na post je do 24. januára budúceho roka.

foto Senica.sk

Funkcia hlavného kontrolóra sa v Senici vykonáva na plný úväzok. Kandidáti, ktorí splnia požiadavky na výkon funkcie a budú zaradení do voľby hlavného kontrolóra, dostanú v deň konania voľby 8. februára možnosť vystúpiť pred poslancami zastupiteľstva v rozsahu maximálne päť minút. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra v Senici je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.


.
Toto je čítané

Skalica získala takmer 700-tisíc eur na rekonštrukciu škôlky

Mesto Skalica uspelo so žiadosťou o dotáciu na rekonštrukciu Materskej školy Dr.…

BM: Ustekana sobota