Odchody do predčasného dôchodku spôsobujú komplikácie v mestskej i prímestskej hromadnej doprave vo viacerých regiónoch Slovenska. Nedostatok kvalifikovaných vodičov je dlhodobým problémom, teraz sa ešte znásobil. Máme sa obávať výpadku spojov aj na Záhorí?

foto Arriva

Dopravné podniky nemajú dostatok vodičov, finančná motivácia nie vždy zaberá. V okresoch Senica a Malacky zabezpečujú v súčasnosti spoločnosti ARRIVA Mobility Solutions a ARRIVA Trnava dopravné služby v plnom rozsahu podľa platných zmlúv s Bratislavským a Trnavským samosprávnym krajom.

“Odchod pracovníkov do predčasného dôchodku po odpracovaní 40 rokov negatívne zasiahol väčšinu odvetví hospodárstva na celom Slovensku vrátane verejnej dopravy. Jeho dopad však závisí od vekovej štruktúry vodičov, ktorá sa v jednotlivých regiónoch a dopravných spoločnosti líši,” informoval dopravca.

Tulaj december 2023

Dodal, že pokiaľ ide o riešenia tejto situácie, v spoločnosti ARRIVA neustále hľadajú nových záujemcov o povolanie vodiča autobusu, ktorým ponúkajú atraktívne finančné a pracovné podmienky, ako aj možnosť bezplatne absolvovať autoškolu a získať potrebné oprávnenia: “Pre verejnosť sme pripravili sériu náborových podujatí. Sme však presvedčení, že dlhodobé riešenie musí byť výsledkom spolupráce dopravcov s objednávateľmi verejnej dopravy, ktorými sú mestá a samosprávne kraje, a so štátom, ktorý vytvára legislatívny rámec – a to nielen v oblasti dopravných služieb vo verejnom záujme, ale aj v oblastiach ako vzdelávanie a príprava na povolanie, rekvalifikácia na trhu práce a podmienky zamestnávania vodičov z tretích krajín.”

ARRIVA sa snaží aj o neustále zlepšovanie a modernizáciu pracovného prostredia vodičov. Tí majú k dispozícii nielen nové moderné autobusy, ale aj príjemné prostredie oddychových miestností na jednotlivých strediskách.


.

Osobnosti kraja BSK