V Záhorskej knižnici pribudli dva samoobslužné automaty – tzv. selfchecky. Zatiaľ čo doteraz každú výpožičku alebo vrátenú knihu spracovávali výhradne knihovníci, po novom už môžu zaregistrovať svoju výpožičku alebo vrátiť knihy samotní čitatelia.

foto Záhorská knižnica

Práca s novými zariadeniami je jednoduchá: stačí načítať čiarový kód zo svojho čitateľského preukazu a položiť vrátené či vypožičané knihy na určené miesto a o všetko ostatné sa už postará selfcheck. Riaditeľka knižnice Silvia Sameková dodáva, že ak čitateľ potrebuje akúkoľvek pomoc, môže sa s dôverou obrátiť na knihovníkov. Samoobslužné zariadenia fungujú na základe RFID technológie a predstavujú len časť samotnejinovácie. Aby technológia RFID fungovala, bolo potrebné nalepiť do každej z takmer 90-tisíc kníh špeciálnu etiketu a nahrať do nej údaje o knihe. Do každého oddelenia knižnice navyše pribudli bezpečnostné brány, ktoré zabezpečujú ochranu knižničného fondu.

Macek Knihy.Zahori

Projekt získal podporu Integrovaného regionálneho operačného programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výška nenávratného finančného príspevku je 61 551,42 eur.


.
Toto je čítané

Most ponad Chvojnicu pri Holíči je v zlom technickom stave

Veľká časť mostov po celom Slovensku je v nevyhovujúcom až havarijnom stave. Výnimkou…

20 rokov