Každý rok si veľa vtáčích párov v našich parkoch hľadá svoju dutinu. Iba málo z nich si ju dokáže vytesať. Nečudo, že pri vel’kom množstve dutinových hniezdičov vtáky ochotne obsadia aj búdky vyrobené človekom. Malacky dostali od Vojenských lesov a majetkov (VLM, o. z. Malacky) 70 drevených vtáčích búdok “sýkorníkov”, ktoré umiestňovali dobrovoľníci.

foto Š. Hronček, malacky.sk

Na sídlisku Juh pribudli búdky už pred časom. Ich inštaláciu inicioval poslanec MSZ Štefan Hronček a spolu s dobrovoľníkmi premenil nadšenie na dobrý skutok. Túto jeseň inštalovali búdky zase malackí skauti zo 69. zboru M. R. Štefánika, ktorí ich rozmiestnili po Zámockom parku. Spoluprácu mesta s VLM odštartovali na referáte správy zelene MsÚ Malacky s cieľom zabezpečiť vtáctvu vhodné podmienky na hniezdenie, a podporiť tak biodiverzitu v meste. „Búdky neslúžia na kŕmenie vtákov, ako by ste si možno mysleli. Sú určené na hniezdenie, teda znášanie vajec a odchov mláďat,” vysvetľuje referent životného prostredia Kamil Ftáčnik.

Macek Knihy.Zahori

“Vtáčie búdky pre nás vyrába chránená dielňa v Žakovciach. Spolupracujeme s rôznymi organizáciami, ktoré nám pomáhajú búdky umiestňovať. V Malackách sme vďační skautom aj Štefanovi Hrončekovi, ktorí nám spolu s detskými dobrovoľníkmi pomohli búdky rozvešať,” hovorí Richard Hájek z VLM, o. z. Malacky, a zároveň poslanec MSZ.

Ak by ste sa počas prechádzky chceli pozrieť na búdky, tak napr. na sídlisku Juh ich je niekoľko v parčíku pri parkoviskách medzi ulicami M. Tillnera a F. Malovaného, ďalšie sú v centrálnej časti Juhu na ploche, kde osádzajú máj. V Zámockom parku búdky nájdete v okolí kaplnky i športovísk. Každá búdka má svoje číslo a bude pravidelne monitorovaná, aby sa zistili druhy a počet vtákov.

“Úprimne sa teším, že sme dospeli k takejto spolupráci, a to v pomerne krátkom čase. Už teraz môžem prezradiť, že sme nadviazali komunikáciu aj s dalšími organizáciami v meste, ktoré aktivitami prispejú nielen k podpore biodiverzity, ale aj k čistejšiemu a vzhľadnejšiemu prostrediu,“ dodáva Kamil Ftáčnik.

N. Jánošová, malacky.sk


.
Toto je čítané

Senickí dôchodcovia sa stretli na výročnej schôdzi

Na výročnej členskej schôdzi Miestnej organizácie JDS Senica sa v dome kultúry…

BM: Ustekana sobota