Trikrát viac ako doteraz zaplatia za opatrovateľskú službu od nového roka Skaličania, ktorí sú na túto službu odkázaní. Dvojnásobne by sa mal zvýšiť sa aj poplatok za donášku obeda do domácnosti seniora. Radnica zvyšovanie poplatkov za poskytovanie sociálnych služieb odôvodňuje argumentom, že náklady rastú a samospráve chýbajú zdroje na ich pokrytie.

ilustračné foto

V rámci opatrovateľskej služby sú občanom poskytované úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity, napr. sprievod na lekárske vyšetrenie či vybavenie úradných záležitostí. Popri práci priamo v domácnosti klienta opatrovateľky vykonávajú aj administratívnu činnosť. Konkrétny náplň práce opatrovateliek vychádza vždy z posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Nathaniel Knizkaren 2023

Mesto Skalica v súčasnosti poskytuje opatrovateľskú službu 37 občanom a vykonáva ju 11 opatrovateliek. Záujem o ňu neustále stúpa, no rastú aj náklady. Tie v roku 2022 dosiahli 169 109,10 eur, pričom príjem mesta z úhrad za službu v jedálni (donáška obedov) a opatrovateľskú službu od prijímateľov bol len vo výške 6 399,75 eur. “Výška úhrad za opatrovateľskú službu bola od roku 2009 nezmenená, a to 0,50 eur za hodinu. Nový návrh 1,50 eur/h vzišiel zo sociálnej komisie zloženej z odborníkov, a následne prešiel mestským zastupiteľstvom. Sociálne oddelenie zároveň zrealizovalo prieskum, kde z vtedajších 38 opatrovaných klientov jeden so zvýšením poplatku nesúhlasil, dvaja sa nevyjadrili a zvyšných 35 občanov nemalo so zvýšením problém,” uviedla viceprimátorka Katarína Chovancová.

Dodala, že sa nepovažuje za odborníčku v sociálnej oblasti a ani sa do tejto pozície nechce stavať, považuje sa však za sociálne cítiacu osobu: “Odmalička som bola vedená k tomu, aby som pomáhala slabším a aby som bola solidárna. No aby opatrovateľská služba fungovala, nemôže stáť len na pleciach seniorov a mestského rozpočtu, ale musíme do nej zapájať aj rodinných príslušníkov. Naši rodičia nás vychovali, vytvárali nám podmienky na to, aby sme sa mohli rozvíjať, a my máme morálnu povinnosť im to vrátiť aj takouto formou.”

Záhorácke rádio 2024 01

Katarína Chovancová sa vyjadrila aj ku kritike na sociálnych sieťach, podľa ktorej zvýšením týchto poplatkov Skalica prestáva byť mestom priateľským k seniorom. Pripomenula, že mesto neposkytuje len opatrovateľskú službu, naopak, spektrum služieb a aktivít pre seniorov a odkázaných občanov je veľmi široké, a to vďaka vízii, ktorú kedysi nastavili predchádzajúci primátori spolu s vtedajšími poslancami mestského zastupiteľstva. Zároveň treba prijať fakt, že posledné roky boli pre mesto mimoriadne náročné, s negatívnym dopadom vládnych rozhodnutí na jeho rozpočet. “Napriek tomu si dovolím uviesť, že Skalica bola, je a v budúcnosti aj naďalej bude miestom, kde našim seniorom vždy podáme pomocnú ruku, a kde sa im bude žiť dobre,” odkazuje viceprimátorka.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024