Občianske združenie Johanky Hrebendovej Bórikovej a Záhorské osvetové stredisko pozývajú verejnosť na slávnostné odhalenie pamätníka, venovaného senickému rodákovi a československému legionárovi JUDr. Štefanovi Fajnorovi ml. Slávnosť odhalenia pamätníka v Senici na Malom námestí sa uskutoční v utorok 28. novembra o 14. hodine.

Štefan Fajnor, foto VHU.sk

Kapitán in memoriam Štefan Fajnor sa narodil 19. októbra 1988 vo významnej senickej rodine, ktorej korene vzájomne hlboko prerastajú s koreňmi rodostromov iných národne orientovaných rodín. Štefan Fajnor st. bol známym slovenským hudobným skladateľom a advokátom. Jeho matka Judita bola sestrou Samuela Jurkoviča. Manželka Štefana Fajnora st. bola zasa sestrou Štefánikovej matky. Fajnorovci sa stali krstnými M. R. Štefánikovi a Štefánikovci naopak, krstnými deťom Fajnorovcov.

Padol v boji s boľševikmi

Štefan Fajnor ml. sa stal obetavým hrdinom svojho národa. Bol dôstojníkom legionárom, amatérskym maliarom a posledným civilným povolaním advokátskym koncipientom. Ako príslušník Rakúsko-uhorskej armády v roku 1915 padol do ruského zajatia a ako jeden z prvých Slovákov sa prihlásil do dobrovoľníckej Československej družiny v cárskej armáde. Ako dôstojník československých légií sa vyznamenal v r. 1917 v bitke s nemeckými vojskami pri Zborove. Padol v boji légií proti boľševikom 27. 6. 1918 ako veliteľ. Do svojho rodného mesta sa už nikdy nevrátil, pochovaný je v Buzuluku.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024