Samospráva mesta Senica pripravuje nový strategický rozvojový dokument – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senica (PHRSR) na roky 2023-2030.

foto archív mesta Senica

Do jeho tvorby chce zapojiť aj občanov, a to prostredníctvom dotazníka, v ktorom môže verejnosť vyjadriť svoje názory na súčasnú situáciu v meste a jej budúce smerovanie. Podnety a postrehy občanov pomôžu spraviť zo Senice lepšie miesto pre život. “Vyplnenie vám zaberie iba chvíľu, no svojimi odpoveďami ovplyvníte smerovanie mesta na niekoľko rokov,” vyzýva radnica.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Dotazník je možné vyplniť v elektronickej alebo papierovej forme. Papierovú formu dotazníka nájdu obyvatelia v mesačníku Naša Senica, na informáciách MSÚ, v TIC Infosen a distribuované budú aj na stredné školy, organizácie a inštitúcie. Vyplnený dotazník možno odovzdať na radnici, v Infosene, alebo tiež vhodiť do označených urien, a to do 15. decembra.


.

INAT Rezanie laserom