Univerzitná nemocnica Bratislava od utorka 21. novembra pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zakázala návštevy. Týždenník Záhorák zisťoval, aká je momentálna situácia v okresoch Senica a Skalica.

V oboch okresoch hygienici uplynulý týždeň zaznamenali len mierny vzostup hlásených ochorení na Covid-19. Najvyšší počet hlásených ochorení je vo vekovej skupine 65+ rokov, pozitívne prípady mali hlásené sporadicky zo zariadení pre seniorov. Z ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých a deti a dorast mali hygienici zároveň hlásený aj mierny vzostup respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení. Najvyššia chorobnosť bola vo vekových skupinách 0-5 a 5-14 rokov. “Priebeh situácie v akútne respiračných ochoreniach a chrípke podobných ochoreniach v tomto období kopíruje krivku vlaňajšej sezóny 2022/2023,” uviedla Marta Tencerová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici. V skalickej nemocnici zatiaľ nebolo potrebné pristúpiť k opatreniam typu zákazu návštev.

Záhorácke rádio 2024 01

Uplynulý týždeň mali hygienici hlásené prerušenie v dvoch materských školách. “Treba pripomenúť, že chrípka býva mylne považovaná za banálne ochorenie. Komplikácie spojené s ňou si pritom častokrát vyžadujú hospitalizáciu a u rizikových skupín môže toto ochorenie vyvolať nebezpečné, život ohrozujúce zdravotné komplikácie. Najhodnejšou ochranou pred chrípkou, jej ťažkým priebehom a nepriaznivými následkami ochorenia, je očkovanie.

Vakcíny proti chrípke sú účinné, hradené všetkými zdravotnými poisťovňami a majú dobre preskúmané nežiaduce účinky. Krátkodobá reakcia na očkovanie môže zahŕňať napr. bolesť hlavy, únavu či bolesť v mieste podania očkovacej látky. Medzi osoby, ktorým je vysoko odporúčané očkovanie proti chrípke, patria zdravotnícki pracovníci, ľudia nad 59 rokov, pacienti s chronickými ochoreniami (napr. srdcovo-cievne, pľúcne, metabolické) a osoby s oslabenou imunitou. Očkovanie proti chrípke je vhodné aj v tehotenstve a je odporúčanou formou prevencie chrípky aj u detí,” pripomína Marta Tencerová.


.

INAT Rezanie laserom