Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (SC BSK) sa okrem rekonštrukcií ciest pustila aj do diagnostiky a opráv mostov. V centre jej pozornosti sa ocitol aj most M7277 na ceste II/503 v Jakubove, ktorý bol v žalostnom technickom stave.

foto Správa ciest BSK

Práce na oprave tohto mosta sú už v plnom prúde. V súčasnosti sú to búracie práce a následne začnú župní cestári s dobetónovaním opôr, podpier a s novou nosnou konštrukciou. Tento rok ešte cestári plánujú zrealizovať aj polovicu novej železobetónovej nosnej konštrukcie. V prácach budú pokračovať dovtedy, kým im to počasie dovolí. Cieľom rekonštrukcie je kompletná výmena hornej konštrukcie mosta.

Tulaj december 2023

Pozostávať bude z postupného rozobratia a vybetónovania novej železobetónovej dosky uloženej na pôvodné piliere a opory. Výstavba novej konštrukcie bude realizovaná v dvoch pracovných záberoch tak, aby bol na konštrukcii aj počas prác zabezpečený dostatočný priestor na prejazd vozidiel.

Most v Jakubove sa nachádza na ceste zo Záhorskej Vsi do Malaciek. Cestná premávka bude vedená striedavo v polovičnom profile vozovky a bude regulovaná svetelnou signalizáciou. Práce na moste by mali byť ukončené v máji 2024.


.

Labková patrola