Slovenský plynárenský priemysel (SPP) by chcel v blízkosti mesta postaviť 17 veterných turbín, ktoré budú tvoriť Veterný park Skalica – východ a Veterný park Skalica – západ. Vyplýva to z dokumentácie k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, ktorú zverejnil Enviroportál.

ilustračné foto Envato Elements / Rimidolove

Už po zverejnení prvotných informácií v médiách sa však medzi Skaličanmi zdvihla vlna odporu proti tomuto zámeru a dokonca zbierajú podpisy pod petičnú akciu. Občania v nej odmietajú vybudovanie veterných elektrární v okolí Skalice a upozorňujú na blízkosť CHKO Biele Karpaty, povodia Moravy a Baťovho kanála. Argumentujú tiež ochranou prírodných a kultúrno-historických hodnôt mesta a jeho okolia, negatívnymi dopadmi na prírodu a krajinný ráz lokality a ochranou zdravia obyvateľov mesta, priľahlých obcí a Zlatníckej doliny.

Iniciátorom petície je Tomáš Bucha, ktorý takto reagoval na viacero podnetov od bežných ľudí i osobností regiónu: “Celý tento zámer vzniká systémom ‘O nás bez nás’, a keďže ide o zásadný zásah do životného prostredia na veľa rokov dopredu, považujeme za nutné sa o tom rozprávať s občanmi, ale aj s okolitými obcami a samosprávami v ČR, čo sa vôbec nedeje. Petícia zatiaľ existuje v online podobe, pripravujeme však aj petíciu klasickú. V najbližšej dobe zverejníme detaily a zberné miesta podpisových hárkov.”

Nathaniel Knizkaren 2023

Podľa Tomáša Buchu vedenie mesta Skalica na túto tému s občanmi vôbec nekomunikuje: “V podstate podnetom na vznik petície boli informácie z médií, kedy sme nechceli nič nechať na náhodu a rozhodli sme sa zistiť názory občanov dopredu. Zároveň s petíciou sa objavila aj oficiálna informácia o zámeroch SPP na Úradnej tabuli mesta Skalica, kde ju môže verejnosť pripomienkovať.” Bucha je presvedčený, že v tejto súvislosti došlo k viacerým nezrovnalostiam: “Občania majú právo na sprístupnenie dokumentu po dobu 21 dní a pripomienky môžu posielať do 21 dní od jeho doručenia. Ako dátum zvesenia je uvedený 7. december, pričom lehota 21 dní končí až 15. decembra. Vznik dokumentu je datovaný na 10. 11. 2023, zverejnený na úradnej tabuli bol až 21. 11. Prečo sa nedodržali termíny? Náhoda, zámer, alebo zlyhal ľudský faktor?,” pýta sa. “Aktuálne máme dohodnuté stretnutie s ľuďmi vo vedení mesta, jeho postoj k problému zatiaľ nepoznáme. Pevne však veríme, že ak už podobný zámer neprešiel v roku 2008 za primátora Stanislava Chovanca, budú mesto a poslanci vo svojich postojoch konzistentní a zámer neprejde ani teraz…”

Výstavbu územný plán nepovoluje

Podľa zámeru SPP by vo Veternom parku – východ malo byť postavených 7 veterných turbín s celkovým inštalovaným výkonom do 46,2 MW. Veterný park – západ by mal pozostávať z 10 veterných turbín (výkon do 66 MW). “Mesto eviduje ponuku SPP, no v súčasnosti ju len posudzujú príslušné komisie pri mestskom zastupiteľstve (MsZ), aby vyhodnotili dopady na jednotlivé oblasti,“ informovala radnica.

Podľa primátorky Oľgy Luptákovej zatiaľ žiadne rozhodnutie zo strany mesta ani poslancov nepadlo. “Veterné elektrárne môžu byť vybudované len v prípade, ak bude prijaté platné uznesenie MsZ, pričom momentálne ich výstavbu nepovoľuje ani platný územný plán,” dodáva primátorka.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024